#Ontwikkeladvies – update februari 2019

Naar aanleiding van de regelwijziging Ontwikkeladvies is het aantal leden toegenomen dat meedoet als loopbaanadviseur Ontwikkeladvies, loopt het aantal deelnemers aan de regeling wekelijks op alsmede mensen die via onze zoekmachine op zoek zijn naar een loopbaanadviseur. Geweldig! 

Verder heeft het ministerie onderzocht wat werkt qua communicatie met de doelgroep en wordt de pagina stand van zaken subsidiebudget leesbaarder gemaakt. 

Het gaat goed met het Ontwikkeladvies
Sinds begin dit jaar de regeling toegankelijk is geworden voor iedere werkende van 45 jaar en ouder loopt de regeling heel goed. We krijgen meer aanmeldingen van leden die meedoen, mensen die via onze zoekmachine een loopbaanadviseur zoeken en wekelijks wordt het aantal aanmeldingen bij het ministerie hoger. Geweldig om te horen, veel succes ermee!

Hieronder delen we je de laatste updates.

Communicatie, profiel en Ontwikkeladviesdatabase

Communicatie over loopbaanadvies met potentiële klanten
Hieronder ter informatie van het ministerie. Ook voor ons interessante informatie om mee te nemen in campagnes, zowel voor Ontwikkeladvies als algemeen.

In oktober 2018 heeft SZW een bureau, dat gespecialiseerd is in gedragsonderzoek, opdracht gegeven te komen met een advies over hoe de aanvankelijke doelgroepen van het Ontwikkeladvies het beste benaderd zouden kunnen worden bij een publiciteitscampagne.

Belangrijke aanbevelingen zijn:
Uit het onderzoek blijkt dat praktisch/kort opgeleide werkenden eerder in gesprek willen met een loopbaanadviseur wanneer zij:

  • weten wat een adviseur kan doen en wat het Ontwikkeladvies inhoudt;
  • denken dat ze een adviseur nodig hebben;
  • weten hoe zij een geschikte adviseur kunnen vinden;
  • denken dat het geen moeite kost om een adviseur te vinden.

Veel werknemers weten niet goed wat een loopbaanadviseur kan doen. Ze denken dat een gesprek alleen zinnig is wanneer je een andere baan wilt of wanneer je ontevreden bent in je huidige baan. Het bureau raadt daarom aan om in een filmpje of tekst aan te geven dat:

  • advies van een loopbaanadviseur ook zinvol kan zijn als je tevreden bent met je werk;
  • je niet alleen grote vragen hoeft te beantwoorden, maar je je in een gesprek ook op kleine concrete vragen kunt richten;
  • met welke vragen een loopbaanadviseur je kan helpen.

Zoekmachine Ontwikkeladvies
Mocht jij mee doen aan het Ontwikkeladvies, heb jij je dan al aangemeld voor de zoekmachine Ontwikkeladvies? Zo nee, dan is het aan te raden dat te doen en/of aan te vinken of je de overige beroepsgroepen sinds 1 januari ook bedient. Zo ben je optimaal vindbaar voor werkenden en werkgevers, die een loopbaanadviseur zoeken, die lid is van Noloc.

Mailing loopbaanadviseurs Ontwikkeladvies
Om alles soepel te laten verlopen is aan de loopbaanadviseurs, die meedoen aan het Ontwikkeladvies, een aparte mail verstuurd deze maand.

Informatie
De eventueel gewijzigde informatie wordt door ons meteen bijgewerkt in doc 1 op de bibliotheek van Noloc.

Inhoudelijke info over de subsidieregeling

Pagina stand van zaken subsidiebudget wordt aangepast
Deze pagina bleek wel de juiste informatie qua beschikbaar budget te bevatten, echter niet zo makkelijk leesbaar te zijn. Daarover hebben wij contact gehad met het ministerie en de pagina wordt veranderd. Bij het verschijnen van dit bericht is dit als het goed is gebeurd, anders kun je binnenkort het nieuwe format aantreffen.

Vragen over het Ontwikkeladvies

Mocht je nog vragen hebben dan verwijzen we je graag naar de informatie op de bibliotheek van Noloc: folder doc 2a, Q & A (meest gestelde vragen en antwoorden, doc 1a, die het ministerie heeft samengesteld) en info doc 1. Ook kun je contact opnemen met het ministerie als het om inhoudelijke vragen over de subsidieregeling gaat, die hier niet in zijn benoemd.

Mocht je na deze info waar alles in is verwerkt en contact met het ministerie nog meer vragen hebben, dan ben je natuurlijk welkom om die via info@noloc.nl te stellen. Deze worden beantwoord door onze collega's van het secretariaat en in speciale gevallen door Marjolein Hins, coördinator Ontwikkeladvies. Zij onderhoudt de contacten met het ministerie en het team Ontwikkeladvies om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Vragen omtrent de werking van de zoekmachine op de Noloc website en overige vragen zullen via info@noloc.nl of telefonisch door de collega’s van het secretariaat worden beantwoord.

Met vriendelijke groet,
Team Ontwikkeladvies

Team Ontwikkeladvies is een samenwerking tussen de teams Marktontwikkeling, Ontwikkeling en Professionaliteit, project Ontwikkelvoucher en Belangenbehartiging met linken naar Marketing en PR, secretariaat en bestuur.