Ontwikkeladvies - update augustus 2018

#Ontwikkeladvies - update augustus 2018

Inmiddels is iedereen behoorlijk gewend met het Ontwikkeladvies om te gaan. Deze maand een belangrijke tip, in de herhaling, en een mooi artikel uit LoopbaanVisie over de stand van zaken rondom het Ontwikkeladvies.

 

 

Formulieren ongewijzigd laten
Al eerder berichtten wij jullie dat het ministerie heeft aangegeven geen wijzigingen te kunnen accepteren in de standaardformulieren voor de subsidieregeling. Toch kwam het tot kort geleden nog voor dat mensen toch hun eigen aanpassingen deden in de formulieren. Het gevolg ervan is dat je daardoor niet voldoet aan de gestelde eisen om voor betaling in aanmerking te komen. Nou is het ministerie niet de beroerdste en gaf tot voor kort mensen de ruimte om de formulieren terug te brengen in oude staat.

Dit kost echter iedereen tijd en energie, die zij graag aan andere zaken besteden. Daarom nogmaals het verzoek aan jullie om dit niet meer te doen mocht jij dit eerdere bericht hebben gemist.

Hartelijk dank namens het ministerie en team Ontwikkeladvies!

Artikel over Ontwikkeladvies in LoopbaanVisie
Mogelijk heb je het artikel al gelezen in de digitale of papieren versie van LoopbaanVisie of wellicht is het aan jouw aandacht ontsnapt door de vakantie.

Wij zijn in elk geval blij met het artikel dat Marlies van Venrooij schreef over ervaringen van collega’s en relaties in diverse hoeken met het Ontwikkeladvies voor 45+-ers. Hierbij de link: https://www.professioneelbegeleiden.nl/subsidieregeling-ontwikkeladvies-voor-45-plussers

Je kunt het artikel openen met jouw persoonlijke inlogcode, die je ooit voor Professioneel Begeleiden / LoopbaanVisie hebt ontvangen (waarmee je alle artikelen kunt lezen).

Hartelijke groet,
team Ontwikkeladvies van Noloc

Team Ontwikkeladvies is een samenwerking tussen de teams Marktontwikkeling, Ontwikkeling en Professionaliteit, project Ontwikkelvoucher en Belangenbehartiging met linken naar Marketing & Communicatie, secretariaat en bestuur.

#Ontwikkeladvies       #LevenLangOntwikkelen