#Ontwikkeladvies – update april 2019

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf begin augustus 2020 kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur.
Lees meer

Ontwikkeladvies en Noloc in het nieuws

Begin april stond helemaal in het teken van Ontwikkeladvies bij BNR Nieuwsradio. Dit had tot direct gevolg dat een aantal media het nieuws overnamen mede door de (social media) acties, die hiervoor werden gedaan door Angelic Bloemberg coördinator Marketing en Communicatie, door team Marktontwikkeling/Ontwikkeladvies en zeer actieve Noloc leden zoals Yvonne Truijens, Aaltje Vincent en Marlies van Venrooij. Mooi teamwork. Hieronder de linken naar de interviews en artikelen.

Veel luister- en leesplezier!

Filmpjes ministerie voor ‘Hoe werkt Nederland’

Onze hulp is ook ingeschakeld bij het vinden van mensen, die men kan filmen over het Ontwikkeladvies voor de website ‘Hoe werkt Nederland’. Inmiddels hebben wij daarvoor de contacten gelegd met een aantal Noloc leden, zodat zij geschikte klanten hiervoor in contact kunnen brengen met de makers van deze filmpjes.

Ervaringen delen, inspireren en nieuwe ideeën bedenken

Dezelfde leden zijn ook met elkaar in contact gebracht, omdat een van hen op LinkedIn had aangegeven het zinvol te vinden om ervaringen te delen over invulling en mogelijke follow-up, elkaar sterk maken en inspireren. Tevens wilde zij graag sparren met collega’s over het in aanraking komen met bedrijven en leidinggevenden voor de training Ontwikkeladvies, omdat daar nog zo weinig mee wordt gedaan terwijl het zo’n mooi product is.

Vanuit Marktontwikkeling hebben wij toegevoegd om Ontwikkeladvies in elk geval aandacht te geven tijdens de Week van de Loopbaan. Overige ideeën zijn altijd welkom!

Overige interessante informatie

Aantallen en budget algemeen
Wij houden, samen met het ministerie, de aantallen nauwgezet in de gaten, zodat we tijdig kunnen signaleren wanneer de subsidiepot haar limiet bereikt. Je kunt dit zelf ook goed volgen op de stand van zaken subsidieplafond. Voorlopig zit er nog voldoende in de pot en doen we het goed zo met elkaar.
Als we doorgroeien met de aantallen die er nu zijn, dan zouden we vrijwel het jaar rond kunnen maken, zeker als er straks per 1 juli nog een gedeelte, dat nu nog gereserveerd staat voor de speciale doelgroepen (die t/m eind 2018 golden), aan het subsidietotaal wordt toegevoegd. We houden jullie op de hoogte.

BTW en het Ontwikkeladvies
Deze vraag wordt door het ministerie wat abstract en juridisch beantwoordt in de Q&A. Dat is wel correct en terecht overigens, echter roept nog wel eens vragen op. Vandaar dat we het in deze nieuwsbrief nogmaals opnemen. Tevens staat deze info nu verwerkt in doc 1 op de bibliotheek van Noloc, het document waarin alle informatie over het Ontwikkeladvies is te vinden.

De subsidieregeling, die wordt gehanteerd, kun je zien als een vergoeding voor tegenprestatie. Dit betekent dat, als je ondernemer bent voor de BTW, er BTW moet worden afgedragen over het totaal ontvangen bedrag.

Afhankelijk van jouw situatie als loopbaanadviseur draag je wel of geen BTW af. De meeste leden van Noloc en andere partijen die de subsidie ontvangen werken als ondernemer of vragen de subsidie aan voor een onderneming en dienen 21% van de ontvangen € 600 van een Ontwikkeladvies af te dragen (zijnde € 104,13). Voor de trainingsbedragen geldt natuurlijk hetzelfde.

Aanpassing Q & A op de vraag wanneer iemand als ziek wordt aangemerkt
In de Q & A is door onze tussenkomst en vraag van meerdere leden een nieuw onderdeel toegevoegd. Helemaal aan het einde.

Vraag: Deelnemer is ziek maar wil wel graag meedoen met het ontwikkeladvies. Kan dat?

Antwoord: In de regeling wordt een werkende als volgt gedefinieerd: een niet-werkloze werknemer, ambtenaar of zelfstandige zonder personeel van vijfenveertig jaar of ouder, die voor gemiddeld minimaal 12 uur per week werkzaam is, voor wie geen plan van aanpak is opgesteld of op korte termijn zal worden opgesteld als bedoeld in artikel 4 van de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar en die geen beroep kan doen op voorzieningen in een door de werkgever vaststelde regeling in verband met een reorganisatie.

Of medewerker in deze situatie gebruik kan maken van de regeling hangt daarom af van zijn/haar situatie. Het cursief gemaakte deel van de tekst is hierbij van belang.

Als volledige werkhervatting in het oude werk te verwachten is -en er dus geen verplichtingen bij de werkgever liggen om de medewerker naar andere werk te laten begeleiden- kan gebruik worden gemaakt van het ontwikkeladvies.

Als volledige werkhervatting in het oude werk vanwege de ziekte niet meer mogelijk lijkt, dan is de oude werkgever (en evt. later UWV) aan zet om de medewerker te begeleiden naar een passende plek. De medewerker valt daarom in dat geval niet onder de doelgroep voor het ontwikkeladvies. Denk hierbij aan medewerkers die wegens fysieke of psychische redenen het werk niet meer kunnen doen.

Vragen over het Ontwikkeladvies

Mocht je nog vragen hebben dan verwijzen we je graag naar de informatie op de bibliotheek van Noloc: folder doc 2a, Q & A (meest gestelde vragen en antwoorden, doc 1a, die het ministerie heeft samengesteld) en info doc 1. Ook kun je contact opnemen met het ministerie als het om inhoudelijke vragen over de subsidieregeling gaat, die hier niet in zijn benoemd.
Mocht je na deze info waar alles in is verwerkt en contact met het ministerie nog meer vragen hebben, dan ben je natuurlijk welkom om die via info@noloc.nl te stellen.
Deze worden beantwoord door onze collega's van het secretariaat en in speciale gevallen door Marjolein Hins, coördinator Ontwikkeladvies. Zij onderhoudt de contacten met het ministerie en het team Ontwikkeladvies om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Vragen omtrent de werking van de zoekmachine op de Noloc website en overige vragen zullen via info@noloc.nl of telefonisch door de collega’s van het secretariaat worden beantwoord.

Met vriendelijke groet,
Team Ontwikkeladvies

Team Ontwikkeladvies is een samenwerking tussen de teams Marktontwikkeling, Ontwikkeling en Professionaliteit, project Ontwikkelvoucher en Belangenbehartiging met linken naar Marketing en PR, secretariaat en bestuur.