Ontwikkeladvies update april 2018

Ontwikkeladvies update april 2018

De afgelopen maand hebben veel Noloc loopbaanadviseurs hun profiel aangepast en gezorgd dat ze zichtbaar zijn voor werkenden en werkgevers die dienstverleners zoeken op het gebied van het Ontwikkeladvies. De stroom van aanmeldingen gaat gestaag door, dat is fijn. Hiermee laten we zien hoe belangrijk wij het Ontwikkeladvies vinden en er alles aan doen om makkelijk vindbaar te zijn.

Daardoor in combinatie met jullie eigen acquisitie neemt de bekendheid van het Ontwikkeladvies toe. Daarnaast werkt ook het ministerie er samen met de sociale partners aan om dit te doen, zodat we gezamenlijk vanuit alle kanten de werkenden en werkgevers kunnen bereiken, die hier behoefte aan hebben.

Verder is het natuurlijk geweldig dat met het Ontwikkeladvies als voorbeeld een motie in de Tweede Kamer is aangenomen: artikel nu.nl. Dit wordt nu door de diverse partijen verder uitgewerkt en wij zorgen dat we hiervan goed op de hoogte blijven en daar waar nodig onze kennis en ervaring kunnen inbrengen.

Hieronder werken wij enkele zaken uit die deze maand voorbij kwamen i.v.m. het Ontwikkeladvies en een paar bekende lieten we staan, zodat je na het lezen hiervan weer helemaal up-to-date bent. Mocht je alle informatie willen lezen alsmede de brochures voor loopbaanadviseurs, werkenden en leidinggevenden willen downloaden, kijk dan in de bibliotheek van Noloc.

Noloc zoekoptie Ontwikkeladvies nu ook zichtbaar via de Q&A van het ministerie
Op 23 maart ontving je een mail waarin stond hoe jouw bedrijfs- en persoonsprofiel in de zoekoptie Ontwikkeladvies verschijnt door jouw persoonlijk profiel bij Noloc verder in te vullen. Vanaf 17 april staat deze zoekoptie vermeld in de Q&A van het ministerie i.p.v. de hoofdpagina van Noloc. Dit hebben wij gevraagd om jullie vindbaarheid nog verder te vergroten. Mochten mensen dit niet weten ook dan is geregeld dat de zichtbaarheid van de zoekoptie groot is op de homepage van Noloc. Samen met de Week van de Loopbaan is Ontwikkeladvies duidelijk zichtbaar gemaakt.

Sommige formats en formulieren aangepast door ministerie
Zoals wij vorige maand meldden werden er nog veel formats aangepast bij het indienen van declaraties. Dat is niet gewenst voor afwikkeling van de subsidieaanvraag. Daarom heeft het ministerie inmiddels alle formats aangepast en verduidelijkt en als pdf op de website gezet.

Nieuwe en vervangen informatie en formulieren op website Uitvoering van Beleid
Deze maand is alleen de Q&A aangepast, zie hierboven bij zichtbaarheid Noloc.

Nieuwe en vervangen informatie en formulieren op website Noloc
De linken naar de Q&A, handleidingen, brochures, formats en overige informatie staan in het eerste document in de bibliotheek van Noloc.
Voor het gemak hebben wij in diezelfde map naast de handleidingen en brochures nu ook alle formats apart opgeslagen. Ook het formulier subsidiabele beroepen is vervangen door het ministerie en ook door ons opnieuw op de bibliotheek gezet.

Uitzondering het Rijk, hoe zit dat?
Als het gaat om ‘het Rijk’ dan geldt: ZBO’s mogen deelnemen aan de regeling en Agentschappen niet.
Agentschappen:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/agentschappen/lijst-agentschappen
ZBO’s (zelfstandige bestuursorganen):
https://almanak.zboregister.overheid.nl/overzicht_op_alfabet

Werkenden
Voor wie het uit alle informatie nog had gemist, werkenden omvatten de volgende mensen: niet-werkloze werknemer, ambtenaar of zelfstandige zonder personeel van vijfenveertig jaar of ouder, die voor gemiddeld minimaal 12 uur per week werkzaam is in een beroepsgroep

Verspreiding van het Ontwikkeladvies
Dit berichtte plaatsten wij vorige maand ook, voor wie het gemist heeft, nogmaals.

Inmiddels is het Ontwikkeladvies gaan lopen, mede omdat behoorlijk wat partijen de subsidieregeling onder de aandacht brachten. Er is echter, zoals je wellicht zag op de speciale pagina die daar voor is gemaakt, nog voldoende ruimte over om veel vijfenveertigplussers te faciliteren met een Ontwikkeladvies en andere kijk op hun toekomst.

Naast de activiteiten die Noloc met haar partners onderneemt op dit vlak is het fijn als jij er ook alles aan doen om de regeling onder de aandacht te brengen bij mensen en organisaties met en voor wie je werkt. Ervaring leert dat informatie bijeenkomsten met werkenden en werkgevers goed werken, omdat daarmee een direct contact met betrokkenen wordt gelegd. Direct persoonlijk contact blijkt de sleutel om de ins en outs van het Ontwikkeladvies helder over te brengen waardoor mensen geïnspireerd raken om Ontwikkeladviezen en/of trainingen Ontwikkeladvies te gaan volgen.
Ook kun je natuurlijk de info op social media van Noloc gebruiken en  die digitaal te verspreiden!

Namens alle 45+-ers, die het Ontwikkeladvies nog niet kennen, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het bestuur en het team Ontwikkeladvies van Noloc hartelijk bedankt voor jouw activiteiten en veel succes met het Ontwikkeladvies!

Vragen of andere informatie
Mocht je vragen hebben dan verwijzen we je graag naar de informatie op de bibliotheek van Noloc en de Q & A (meest gestelde vragen en antwoorden), die het ministerie heeft samengesteld. Ook kun je contact opnemen met het ministerie als het om inhoudelijke vragen over de subsidieregeling gaat.
Vragen omtrent de werking van de zoekoptie op de Noloc website en overige vragen zullen via info@noloc.nl of telefonisch door de collega’s van het secretariaat worden beantwoord.
Eventueel wordt je vraag doorgestuurd aan Marjolein Hins, coördinator Ontwikkeladvies, die de contacten onderhoudt om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen tussen alle betrokken.

Hartelijke groet,
team Ontwikkeladvies van Noloc

Team Ontwikkeladvies is een samenwerking tussen de teams Marktontwikkeling, Ontwikkeling en Professionaliteit, project Ontwikkelvoucher en Belangenbehartiging met linken naar Marketing & Communicatie, secretariaat en bestuur.

#Ontwikkeladvies       #LevenLangOntwikkelen