Ontwikkeladvies - stand van zaken en aangepaste Q & A

Ontwikkeladvies - stand van zaken en aangepaste Q & A

Vorige maand hebben we jullie persoonlijk uitgebreid geïnformeerd over de tijdelijke subsidieregeling Ontwikkeladvies vijfenveertigplussers waar Noloc meedacht over de kwaliteiten van een vakbekwame loopbaanadviseur.

Op 10 januari werd een informatiebijeenkomst voor alle loopbaanadviseurs georganiseerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen met Uitvoering van Beleid SZW (voorheen Agentschap SZW). Alle 200 beschikbare plaatsen waren bezet. De regeling, met nieuwe insteek qua subsidieaanpak, werd goed ontvangen  en deelnemers gingen goed ingelicht weer naar huis.

Er werd een compleet verhaal neergezet waarbij alle betrokkenen persoonlijk hun verhaal deden en alle vragen konden worden gesteld, die er leefden, zodat die direct konden worden beantwoord. Zo werd bijv. de loopbaanadviseur betrokken bij de opzet van het Ontwikkeladvies, Marlies van Venrooij, gevraagd de inhoud van het Ontwikkeladvies en de training voor leidinggevenden toe te lichten. Marjolein Hins werd, als procesadviseur voor het ministerie en verbindende schakel van Noloc naar het ministerie, gevraagd de vragen goed te inventariseren, zodat deze in de Q&A (meest gestelde vragen) konden worden bijgewerkt. Van tijd tot tijd zal het ministerie de Q&A updaten als dat nodig is, zodat we allen steeds zo optimaal zijn geïnformeerd. De laatste versie van de Q&A staat inmiddels op de website van Uitvoering van Beleid SZW.

Tevens ontvingen we bericht van het ministerie dat je je kunt registreren voor de subsidieregeling inmiddels. Op die manier ben je er zeker van dat je direct subsidie kunt aanvragen zodra het tijdvak open gaat op 26 maart 2018 om 09.00 uur. Lees hier het nieuwsbericht.

Verder zijn wij erg blij hoe snel de loopbaanadviseurs in Nederland e.e.a. hebben opgepakt, zelfs al was het vlak voor de feestdagen. We gaan alles goed evalueren met het Ministerie en houden jullie via de nieuwsflitsen en de LinkedIn pagina en groep op de hoogte van nieuwe informatie.

Voor wie in december nog geen tijd hadden om e.e.a. te lezen en nu een inhaalslag willen maken, op de bibliotheek van Noloc kun je alle informatie vinden. Veel succes!