Ontwikkeladvies per 1 december: de belangrijkste wijzigingen

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf begin augustus 2020 kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur.
Lees meer

Op 24 november heeft het ministerie van SZW de wijzigingssubsidieregeling gepubliceerd voor NL leert door met inzet van ontwikkeladvies per 1 december 2020.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • Op 1 december 2020 zal de website www.ontwikkeladviesportaal.nl opnieuw worden opengesteld. Het ontwikkeladviesportaal zal ruimte bieden voor maximaal 55.000 registraties.
  • Er geldt per aanvrager een maximum van 25 registraties per dag (voor details, zie regeling: wijzigingssubsidieregeling).
  • De periode waarin een registratie kan worden gedaan eindigt op 30 juli 2021, om 17.00 uur. De registratieperiode eindigt zoveel eerder als naar het oordeel van de minister, gelet op het bereiken van het subsidieplafond, nodig is.
  • Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot 30 september 2021.
  • De arbeidsmarktscan mag op een later moment in het traject worden ingevuld. De arbeidsmarktscan moet wel voor het laatste gesprek zijn ingevuld. Voor ondernemers die deelnemen is de ondernemersscan toegevoegd als alternatief voor de arbeidsmarktscan. Afhankelijk van de persoonlijke situatie van de deelnemer kan bepaald worden of er een arbeidsmarktscan of een ondernemersscan wordt ingezet. In de regeling zijn ook voor de ondernemersscan een aantal criteria opgesteld. Deze wijzigingen gelden voor alle ontwikkeladviestrajecten die onder de regeling plaatsvinden en hebben plaatsgevonden en daarom geldt deze wijziging ook met terugwerkende kracht tot en met 1 augustus 2020.
  • Onveranderd blijft dat de inzet van een scan een verplicht onderdeel is van het ontwikkeladviestraject.
  • In geval de loopbaanadviseur niet beschikt over een factuur per deelnemer, volstaat een verzamelfactuur die voorzien is van unieke verwijzingen per deelnemer, te weten de registratiecode die voor de deelnemer is verkregen op www.ontwikkeladviesportaal.nl, de naam van de deelnemer of het BSN van de deelnemer.