Ontwikkeladvies – nieuwe Q & A en pagina voorregistraties en subsidiebudget

Ontwikkeladvies – nieuwe Q & A en pagina voorregistraties en subsidiebudget

Via de nieuwsflitsen en de bibliotheek van Noloc kun je alle informatie vinden over het Ontwikkeladvies 45+-ers, de subsidieregeling, die aangevraagd kan worden door loopbaanadviseurs.

Van tijd tot tijd zal het ministerie de Q&A, de meest gestelde vragen en antwoorden, updaten.
Om zo goed en helder mogelijk te communiceren heeft zij dit onlangs weer gedaan. De laatste versie van de Q&A kun je vinden op de website van Uitvoering van Beleid SZW.

Tijdens de drukbezocht informatiebijeenkomst op 10 januari heeft het ministerie toegezegd om op de website ook de stand van zaken zichtbaar te maken omtrent de voorregistraties en al vastgestelde projecten. Hierdoor heeft iedereen inzicht en weten we met elkaar waar staan qua nog te spenderen subsidieruimte. Op deze pagina kun je de informatie vinden.

Deze pagina bevat nu de informatie per 5 februari en zal periodiek worden gewijzigd.
De vermelde voorregistraties zijn de trajecten die bij Regioplan zijn aangemeld. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de gedeclareerde trajecten die reeds zijn beschikt en zijn goedgekeurd door UvB Uitvoering van Beleid SZW(die laatste cijfers volgen natuurlijk zodra er aangevraagd kan gaan worden).

Hier nog een interview met minister Koolmees voor ABU waarin hij het Ontwikkeladvies noemt.

We werken goed met het ministerie samen en wensen jou veel succes met het Ontwikkeladvies!

Hartelijke groet,
Marjolein Hins, strategisch belangenbehartiger, mede namens het bestuur en team Ontwikkeladvies van Noloc