#Ontwikkeladvies en #LevenLangOntwikkelen – update juni 2019

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf begin augustus 2020 kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur.
Lees meer

Minister Koolmees is trots op het Ontwikkeladvies
We hoorden hem dit onlangs in een algemeen overleg in de Tweede Kamer zeggen en geven dit graag door aan alle Noloc leden die meewerken aan het Ontwikkeladvies en de trainingen voor leidinggevenden. Gefeliciteerd!

Dit is een compliment dat wij met z’n allen hebben verdiend door de wijze waarop iedereen eraan meewerkt het Ontwikkeladvies een succes te laten zijn voor de werkenden die er graag gebruik van maken.

De SER heeft het Ontwikkeladvies ook op haar website opgenomen.
Afgelopen week hebben wij de SER gevraagd of zij het Ontwikkeladvies op haar website wil opnemen bij het onderwerp LevenLangOntwikkelen. Dat is gebeurd, zie hier: https://www.ser.nl/nl/thema/scholing-ontwikkeling/regels.

Uitbetalingen subsidie Ontwikkeladvies
Via een van onze leden (dank!) kregen we het bericht dat de uitbetaling van subsidiegelden, wat eerste extreem snel ging, inmiddels door succes van de regeling meer tijd vraagt. Het ministerie mag er 22 weken over doen, ze zaten op binnen een maand met in het begin zelfs 1 à 2 weken en op dit moment kan het rond de 6 weken duren. Natuurlijk is dit nog steeds behoorlijk snel voor subsidietrajecten, echter handig om te weten, zodat je er een beetje rekening mee kunt houden in je liquiditeit. Tevens goed om te melden dat het ministerie dit goed bewaakt en er aandacht voor heeft.

Ontwikkelbudget: Stimulering Arbeidsmarkt Positie - STAP budget
Momenteel wordt een nieuwe aanpak uitgedacht rondom het Ontwikkelbudget, het STAP budget. Dit budget komt in de plaats van de scholingsaftrek (die via de inkomstenbelasting loopt) en zal in 2021 ingaan (als de plannen worden gehaald).
Ook is het de bedoeling dat er ruimte komt voor de eventuele inzet van een loopbaanadviseur, die ondersteunt bij het maken van de juiste keuze qua opleiding. Dat is mooi uitgedacht.

Hieronder een aantal artikelen waarin dit wordt aangekondigd. Als er meer te melden is rondom concrete invulling laten wij dat ook via deze weg weten.

Hier is de kamerbrief met meer informatie omtrent de individuele leerbudgetten

Wel kunnen we alvast melden dat in een van de artikelen staat dat men dit bij het UWV wil neerleggen en de politiek dat nog niet direct heeft omarmd. Zoals gezegd, de regeling is in wording, dus we wachten geduldig tot hij klaar is.
Waarbij wij natuurlijk wel goed e.e.a. proactief monitoren, zorgen dat we op diverse sessies aanwezig zijn, zodat we vragen kunnen stellen, meedenken en Marjolein Hins haar uitgebreide ervaring met Ontwikkeladvies, Ontwikkelvoucher en subsidieregelingen inbrengt. Belangrijkste is dat er een regeling uitkomt die voor iedereen de beste oplossing brengt en de verantwoordelijkheid om van de regeling gebruik te kunnen maken weer neerlegt bij de mensen voor wie hij is bedoeld, loopbaanadviseurs, opleiders en werkenden. Dan is de ruimte eigen verantwoordelijkheid / eigen regie te kunnen nemen het hoogste.

Budget Ontwikkeladvies wordt verhoogd per 1 juli 2019
Bij het schrijven van deze input is nog onduidelijk welk bedrag er bij het resterend budget wordt opgeteld inzake ongebruikt budget van de speciale doelgroepen (hiervoor was per 1 januari 2019 € 2.500.000,- apart gehouden. Het deel dat niet is gebruikt wordt aan de subsidiepot Ontwikkeladviezen toegevoegd). Zodra wij dit weten zullen we jullie hierover informeren. De prognose is dat dit om een aanzienlijk bedrag gaat.

Resterend budget rest van het jaar
Als in de zomermaanden het gebruik van het Ontwikkeladvies doorgaat, zoals het nu verloopt, dan is het budget voor het einde van het jaar op. Onze verwachting is echter dat het in de zomer wat stil zal vallen door de vakanties. Ook dat houden we de komende tijd goed in de gaten. Belangrijk om te melden is in elk geval dat mensen nooit met lege handen staan als er op de site nog resterend budget is aangegeven en ze binnen redelijke termijn na registratie het traject afronden en declareren.

Aanbeveling en onderzoek OVAL over Ontwikkeladvies 45+

Overige interessante informatie

Definitie LevenLangOntwikkelen
Voor wie deze definitie vanuit loopbaanperspectief nog gemist had, bij deze. Inmiddels heeft Marjolein ‘m ook onder de aandacht gebracht van de SER en zal hij daar ook op de website verschijnen binnenkort. Zoals hij bij ons ook op de website is opgenomen inmiddels: https://www.noloc.nl/loopbanen-in-ontwikkeling.

Marinka Kuijpers, Judith Semeijn en Beatrice van der Heijden zijn voortbouwend op onderzoek en in nauw overleg met Noloc en OntwikkelRijk gekomen tot een definitie voor LevenLangOntwikkelen vanuit loopbaanperspectief.
Deze luidt als volgt:

“Gedurende het hele leven (pro)actief ontplooien van kwaliteiten op basis van eigen interesses en waarden voor een duurzame bijdrage aan de samenleving, eigen gezondheid en geluk”.

Bron: artikel in Science Guide.

Vragen over het Ontwikkeladvies
Mocht je nog vragen hebben dan verwijzen we je graag naar de informatie op de bibliotheek van Noloc: folder doc 2a, Q & A (meest gestelde vragen en antwoorden, doc 1a, die het ministerie heeft samengesteld) en info doc 1. Ook kun je contact opnemen met het ministerie als het om inhoudelijke vragen over de subsidieregeling gaat, die hier niet in zijn benoemd.
Mocht je na deze info waar alles in is verwerkt en contact met het ministerie nog meer vragen hebben, dan ben je natuurlijk welkom om die via info@noloc.nl te stellen.
Deze worden beantwoord door onze collega's van het secretariaat en in speciale gevallen door Marjolein Hins, coördinator Ontwikkeladvies. Zij onderhoudt de contacten met het ministerie en het team Ontwikkeladvies om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Vragen omtrent de werking van de zoekmachine op de Noloc website en overige vragen zullen via info@noloc.nl of telefonisch door de collega’s van het secretariaat worden beantwoord.

Met vriendelijke groet,
Team Ontwikkeladvies

Team Ontwikkeladvies is een samenwerking tussen de teams Marktontwikkeling, Ontwikkeling en Professionaliteit, project Ontwikkelvoucher en Belangenbehartiging/Ontwikkelprojecten met linken naar Marketing en PR, secretariaat en bestuur.