#Ontwikkeladvies en #LevenLangOntwikkelen– update juli 2019

2,5 miljoen in de subsidiepot erbij
Op 1 juli zou een gereserveerd gedeelte voor de speciale doelgroepen (t/m 2018) vrijvallen en aan de subsidiepot worden toegevoegd voor het nog niet opgebruikte gedeelte.

Dit bleek uiteindelijk de gehele 2,5 miljoen te zijn die men heeft toegevoegd. Hiermee is de subsidiepot weer goed gevuld en verwacht het ministerie dat we het einde van de regeling gaan halen. Lees daar ook verderop meer over.

Filmpjes voor PR Ontwikkeladvies
Om de zichtbaarheid van het Ontwikkeladvies en van jezelf te vergroten en jouw toekomstige klanten ervan op de hoogte te stellen maakte het ministerie een paar mooie filmpjes. Ze staan op de website HoewerktNederland. Jij kunt ze natuurlijk ook gebruiken. Hoe meer mensen meedoen met verspreiden hoe meer mensen we bereiken met elkaar.

Stappenplan persoonlijk ontwikkeladvies
https://www.hoewerktnederland.nl/persoonlijk-ontwikkeladvies/documenten/videos/2019/06/14/stappenplan-persoonlijk-ontwikkeladvies

Ervaringsverhaal Rita
https://www.hoewerktnederland.nl/persoonlijk-ontwikkeladvies/documenten/videos/2019/06/14/persoonlijk-ontwikkeladvies-rita

Leuk detail wellicht, de dame loopbaanadviseur is een van onze leden en door ons aangedragen voor de filmpjes. Leuk geworden Berthie van Hoek!
 

45% Links van HoewerktNederland naar Noloc leden
45% van de uitgaande links van de website Hoewerktnederland, pagina Persoonlijk Ontwikkeladvies gaat naar de Noloc database. Dat is dus een mooie link die we verder kunnen vergroten qua aantallen. Als jullie ook meedoen aan de verspreiding van het filmpje komen de kijkers ook weer bij ons terug, win-win-win.
 

Aandacht voor training leidinggevenden
Inmiddels is het ministerie ook bezig om verder aandacht te geven aan de training voor leidinggevenden. Daar is nog ruim geld beschikbaar en dat blijkt toch een lastiger product om onder de aandacht te brengen bij werkgevers en leidinggevenden weten er vaak niet van. Ook hier komen binnenkort filmpjes voor op social media om te verspreiden. Je kunt ze vinden op LinkedIn van Min. SZW, Facebook Min. SZW, website HoewerktNederland, Facebook HoewerktNederland.
 

Uitkomst tussentijdse evaluatie Ontwikkeladvies
Op 8 juli 2019 heeft de Tweede Kamer de monitorrapportage ontvangen omtrent het programma Perspectief op vijftigers. Hier maakt het Ontwikkeladvies integraal deel van uit.
E.e.a. werd begeleid door een brief aan de Tweede Kamer van Minister Wouter Koolmees.

Het betreft een evaluatie over periode t/m 2018, voordat de regeling open werd gezet voor alle werkenden.
We hebben een paar belangrijke punten voor je uit de brief en het rapport gelicht. Hieruit blijkt, ook in cijfers, waarom minister Koolmees in het Algemeen Overleg met de kamer van begin deze maand aangaf trots te zijn op het Ontwikkeladvies. Met dank aan zijn voorganger en allen die er actief aan meewerkten, dat zijn wij ook. Het heeft de toegevoegde waarde van ons beroep meer zichtbaar en toegankelijker voor nog meer mensen gemaakt.

De punten die aandacht trokken
Het doel van het ontwikkeladvies is het stimuleren van het bewustzijn over de noodzaak van reflectie op de loopbaan van oudere werkenden. Dit is van groot belang om de noodzakelijke wendbaarheid van vijftigplussers op de arbeidsmarkt te vergroten. Aanvankelijk is een aantal beroepsgroepen geselecteerd waar krimp dreigt maar waar de werknemers nog niet concreet met ontslag, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid bedreigd zijn. Vanaf begin 2019 is – in overleg met de Stichting van de Arbeid - de regeling opengesteld voor alle beroepsgroepen. Aanleiding voor deze generieke openstelling is dat het gericht en effectief inzetten van het instrument voor alleen specifieke groepen ertoe leidde dat het gebruik ver achter bleef bij de verwachting. Daarmee voldeed de regeling niet aan het gestelde doel. Het gebruik van de regeling is inmiddels toegenomen. Deelnemers aan zowel het ontwikkeladvies als de leidinggevendentraining beoordelen de trajecten als zeer positief.

Loopbaanadviseurs geven de subsidieaanvraag gemiddeld een 6,23 op een schaal van 1 tot 10.

Deelnemers aan het Ontwikkeladviestraject geven het traject gemiddeld een 7,52.

Het grootste deel van de deelnemers aan de leidinggevendentraining geeft aan de training waarschijnlijk (57,1 procent) of beslist (19,6 procent) aan te bevelen bij andere leidinggevenden in de organisatie of sector, waaruit kan worden geconcludeerd dat ook deelnemers aan de leidinggevendentraining over het algemeen tevreden zijn met de door hen gevolgde trajecten.

Deelnemers zijn het na afronding van het Ontwikkeladviestraject significant minder eens met de stelling dat de gedachte dat zij hun huidige werk tot hun pensioen moeten doen hen wel eens benauwt en het significant meer eens met de stelling dat zij op termijn ander werk moeten zoeken vanwege hun gezondheid.

Leerpunten met betrekking tot het proces
• Benadrukken dat de nulmeting voorafgaand aan het traject moet worden ingevuld: ruim 20 procent van de loopbaanadviseurs vult deze gedurende of pas na het traject in. 25 procent van de loopbaanadviseurs weet niet dat de nulmeting bedoeld is om de effecten in kaart te krijgen.
• Bekendheid handleiding voor subsidieaanvraag: 17,6 procent van de loopbaanadviseurs vraagt om meer duidelijkheid en 10,3 procent weet niet van het bestaan van de handleiding af.

Samenvatting OVAL
Ook OVAL maakte een samenvatting voor haar leden, die we graag met je delen. Klik hier.

Diepgaander details kun je zelf terugvinden in de monitorrapportage Actieplan 50+.

Nogmaals, heel fijne zomer en veel succes met het Ontwikkeladvies weer daarna!


Vragen over het Ontwikkeladvies
Mocht je nog vragen hebben dan verwijzen we je graag naar de informatie op de bibliotheek van Noloc: folder doc 2a, Q & A (meest gestelde vragen en antwoorden, doc 1a, die het ministerie heeft samengesteld) en info doc 1. Ook kun je contact opnemen met het ministerie als het om inhoudelijke vragen over de subsidieregeling gaat, die hier niet in zijn benoemd.
Mocht je na deze info waar alles in is verwerkt en contact met het ministerie nog meer vragen hebben, dan ben je natuurlijk welkom om die via info@noloc.nl te stellen.
Deze worden beantwoord door onze collega's van het secretariaat en in speciale gevallen door Marjolein Hins, coördinator Ontwikkeladvies. Zij onderhoudt de contacten met het ministerie en het team Ontwikkeladvies om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Vragen omtrent de werking van de zoekmachine op de Noloc website en overige vragen zullen via info@noloc.nl of telefonisch door de collega’s van het secretariaat worden beantwoord.

Met vriendelijke groet,
Team Ontwikkeladvies

Team Ontwikkeladvies is een samenwerking tussen de teams Marktontwikkeling, Ontwikkeling en Professionaliteit, project Ontwikkelvoucher en Belangenbehartiging/Ontwikkelprojecten met linken naar Marketing en PR, secretariaat en bestuur.