Ontwikkeladvies en Arbeidsmarktscan

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf begin augustus 2020 kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur.
Lees meer

Ontwikkeladvies en Arbeidsmarktscan.
Een (digitaal af te nemen gevalideerde) arbeidsmarktscan maakt verplicht deel uit van de nieuwe regeling. De arbeidsmarktscan wordt door de deelnemer voorafgaand aan het eerste gesprek ingevuld. De loopbaanadviseur koopt deze arbeidsmarktscan extern in voor de deelnemer en bewijsstukken (factuur en betaalbewijs) maken onderdeel uit van de administratie.


 
Het doel van de arbeidsmarktscan is de deelnemer op basis van zijn of haar kennis, vaardigheden, competenties, houdingsaspecten, drijfveren en leervermogen kennis te laten maken met sectoren waar er een arbeidsmarktvraag is. Deze arbeidsmarktscan moet de arbeidsmarktpositie van de deelnemer in kaart brengen en bij de situatieschets helpen om de vragen ‘wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik’ te kunnen beantwoorden. Daarbij kan ander, kansrijk werk aan de orde zijn al dan niet door middel van een overstap naar een andere sector of ander soort takenpakket.
 
Speciale aanbiedingen voor Noloc-leden door arbeidsmarktscan-providers kunnen Noloc-leden vinden onder deze link. (wel eerst inloggen)