Ontwikkeladvies 45 plussers : een charmante regeling!

Ontwikkeladvies 45 plussers : een charmante regeling!

De eerste ervaring
Na de voorlichtingsbijeenkomst over het ontwikkeladvies 45-plussers in Nieuwegein, heb ik enthousiast een artikel geplaatst in een lokaal krantje. De eerste kandidaten meldden zich sneller dan gedacht.
Ik houd niet van lange procedures en veel formulieren invullen. Met de ervaring van andere regelingen keek ik op tegen het opstarten van het traject. Echter de formele aanmelding van het traject was geregeld na het uploaden van de lijst met intakevragen. Per ommegaande ontving ik een e-mail met een uniek nummer en het traject met mijn kandidaat kon officieel starten. Na drie gesprekken hadden wij een concreet ingevuld ontwikkelplan en mijn kandidaat had concrete handvaten om aan de slag te gaan.
De administratieve afhandeling bestond uit het invullen van enkele korte vragen, het uploaden van een gespreksverslag, het ontwikkelplan en getekende verklaringen. Het afhandelen van dit traject kostte mij 10 minuten.

Een charmante regeling!
Waarom noem ik het een charmante regeling? De regeling brengt mensen uit de doelgroep met concrete vragen over hun toekomst met eenvoudige interventies in beweging. De formele procedures lopen snel, er is geen wachttijd tussen aanmelden en starten van het traject. Het traject speelt zich alleen af tussen de kandidaat en de loopbaanadviseur. De administratieve afhandeling gaat snel. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering het traject ligt bij mij als  loopbaanadviseur. De vraag of iemand voldoet aan de criteria is recentelijk vereenvoudigd door een verdere toelichting op de beroepen. http://bit.ly/OAberoepen
Hier zie je een recent overzicht van het beschikbare budget.

Meedoen?
Enkele collega’s vertelden me dat ze niet meedoen omdat ze weinig zin hebben in de administratieve rompslomp. Jammer als ze daarom niet mee doen. De regeling biedt juist de mogelijkheid om als loopbaanadviseur slagvaardig aan de gang te gaan met deze doelgroepen. Dus doe mee!
 
Voor meer informatie zie: http://bit.ly/OAinfoNoloc

Een bijdrage van Jef van Beckhoven RL van BLCC Loopbaanbegeleiding

Bron CMI nieuwsbrief april 2018 #Ontwikkeladvies