Ongekend Talent, beleidsopties voor leven lang ontwikkelen

In ‘Ongekend talent, talenten benutten op de arbeidsmarkt’ worden beleidsopties voor leven lang ontwikkelen uitgewerkt. Het is één van de zeventien rapporten van de ‘Brede maatschappelijke heroverwegingen’. De rapporten zijn eind april door het kabinet naar de Tweede Kamer gestuurd.

In de rapporten worden keuzes voor toekomstig beleid uitgewerkt. Hoewel vóór de coronacrisis opgesteld, is de relevantie van veel beleidsopties alleen maar groter geworden in de huidige crisis. Zo gaat beleidsoptie 6 over leren en ontwikkelen in en met de beroepspraktijk, en is in beleidsoptie 15 uitgewerkt hoe matchen op vaardigheden beter mogelijk wordt. Beleidsoptie 16 van het rapport gaat in op één loopbaan- en scholingsloket voor werkenden en werkzoekenden.

Deze thema’s sluiten direct aan bij de SER Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen. De SER werkt aan een actie-agenda om initiatieven voor leven lang ontwikkelen aan te moedigen en te helpen.

Het volledige rapport ‘Ongekend talent’ is hier te downloaden.