Onderzoek naar competenties voor duurzaamheid en duurzame inzetbaarheid gestart!

Onderzoek naar competenties voor duurzaamheid en duurzame inzetbaarheid gestart!

Het door de OUNL gefinancierde onderzoek naar hoe milieuprofessionals en loopbaanprofessionals over competenties beschikken die hen helpen om duurzaamheid (in organisaties) en duurzame inzetbaarheid (voor zichzelf) te creëren is gestart per 1 september 2018. Het project wordt mede begeleid door Prof. dr Judith Semeijn, bijzonder hoogleraar loopbaanmanagement aan de OUNL i.s.m. Noloc.

Dr. Ronald Venn gaat zich de komende 4 jaren buigen over de vraag over welke competenties milieuprofessionals en loopbaanprofessionals moeten beschikken om duurzaamheid in organisaties te stimuleren en realiseren, maar ook hun eigen duurzame inzetbaarheid te kunnen borgen. Professionals die druk bezig zijn met de duurzaamheid van organisaties of van andere mensen (bijvoorbeeld ten behoeve van hun loopbanen), hebben die ook voldoende tijd en aandacht voor hun eigen duurzaamheid en duurzame inzetbaarheid? Welke competenties zijn daarvoor nodig?

Het onderzoek zal op korte termijn starten met het werven van respondenten uit beide professionele doelgroepen om deel te nemen aan dit onderzoek dat een multi-methode aanpak hanteert.

Het werven van de loopbaanprofessionals zullen we gaan initieren vanuit de commissie O&P van Noloc.

Potentiele deelnemers worden geworven voor deelname aan focusgroepen en het invullen van een online survey. Mogelijk worden er in een later stadium ook enkele interviews afgenomen.

Heb je belangstelling?

Meld je dan alvast bij de commissie O&P door een mail te sturen naar info@noloc.nl!