NVS-NVL en Noloc

NVS-NVL en Noloc

Noloc bouwt aan een constructief contact met NVS-NVL, de beroepsvereniging voor schooldecanen en leerlingbegeleiders. We hebben de directeur van de NVS-NVL (Tessa Leonhard) uitgenodigd voor ons najaarscongres en Ester Leibbrand is naar het NVS-NVL congres geweest. We onderzoeken op welke wijze we elkaar goed kunnen informeren en daarmee binnen scholen LOB (studiekeuzevoorbereiding) beter kunnen funderen. In mei is een nieuwe afspraak gepland en geven we aandacht aan certificering, professionalisering LOB en onderzoeken we of we op het vlak van bijscholing iets voor elkaar kunnen betekenen.