Nu alle modules Master Loopbaanmanagement online!

Nu alle modules van de Master Loopbaanmanagement online én starten wanneer jij wilt. 

Loopbanen zijn volop in beweging. Life-long employment heeft plaats gemaakt voor meer flexibele, dynamische loopbanen in wisselende contexten. Dit is een maatschappelijke trend, met arbeidsorganisaties als belangrijke dragers. Van de individuele werkende mens vraagt dit enerzijds aanpassing(svermogen) aan veranderende arbeidsrelaties op een innovatieve arbeidsmarkt. Anderzijds ontstaat er meer ruimte voor proactiviteit: diezelfde arbeidsmarkt biedt nieuwe mogelijkheden tot persoonlijke en professionele ontplooiing. En met de toenemende ‘mondigheid' van de werkende mens, zien arbeidsorganisaties zich uitgedaagd het beste talent te kunnen identificeren, aan te trekken en te behouden.

Waren loopbaanprofessionals voorheen vooral actief in de één-op-één begeleiding van loopbaanvragen bij hun clientèle, met de huidige ontwikkelingen wordt in toenemende mate een appèl gedaan op een beroepsoverstijgend perspectief. Naast kennis over motivatie, ontwikkeling en het ontdekken van inspiratie kan de professional niet meer zonder begrip van arbeidsmarktverhoudingen, loopbaantheorieën, organisatieverandering en contextuele dynamiek.

Zowel bij loopbaanprofessionals als bij afnemende organisaties groeit de behoefte aan begeleiding op meer strategisch niveau, met een wetenschappelijk fundament. De Open Universiteit ontwikkelt daarom in samenwerking met vakvereniging Noloc de Master Loopbaanmanagement.

De studie Master Loopbaanmanagement verschilt wezenlijk van alle bestaande beroepsopleidingen tot loopbaanprofessional, waarin de student wordt opgeleid tot een professional die in de praktijk zijn of haar vak naar behoren kan uitoefenen. Bij die opleidingen worden specifieke methodieken aangereikt, wordt het reflectievermogen ontwikkeld en wordt in de praktijk geoefend om tot goede gespreksvoering en procesbegeleiding te komen.
 
Uitstroomprofiel
De studie Master Loopbaanmanagement leidt specifiek op tot:

• Adviseur voor organisaties op het gebied van talentontwikkeling, mobiliteit, loopbaanbegeleiding en outplacement, arbeidsbemiddeling, uitzenden/detacheren, HRD, re-integratie)

• Ontwikkelaar van interventies rondom talentontwikkeling en mobiliteit binnen organisaties

• (Zelfstandig) beroeps-(‘praktijk')beoefenaar met individueel onderscheidende specialisaties

• Beleidsadviseur/bestuurder bij de overheid inzake arbeidsmarktpolitiek en -beleid en arbeidsvoorziening

• Onderzoeker van arbeidsvraagstukken en/of theorievorming rondom loopbanen

Onderdelen van de Master Loopbaanmanagement
 
De opleiding bestaat uit 10 modulen van ieder 3 ec (circa 84 studie-uren) en wordt afgesloten met een thesis van 15 ec. Met elk onderdeel kan op elk moment gestart worden. 
Actuele loopbaantheorie
Loopbaantheorie van de toekomst
Arbeidsmarkt, arbeidsrelaties en arbeidsorganisaties
Duurzame Inzetbaarheid
Verandering voor organisaties en loopbanen
De participatieve arbeidsmarkt
Loopbaanbegeleiding in onderwijscontext
Loopbanen en strategisch advies
De waarde van een instrument of interventie
Innovaties in het vakgebied
Thesis Master Loopbaanmanagement