Noloc zoekt mentoren en assessoren

Noloc zoekt nieuwe mentoren en assessoren voor het (re)certificeren van loopbaanprofessionals. Ben jij een ervaren Register Loopbaanprofessional (RL), die het leuk vindt een bijdrage te leveren aan ons vakgebied, dan is deze oproep voor jou bestemd. Het doorgeven van vakkennis en kwaliteitsbevordering is belangrijk. Het keurmerk RL is een van de manieren waarop we dit tot uiting willen laten komen.

Bij het certificeringsproces zijn mentoren en assessoren van grote waarde. De mentor zet zich onder andere in om aspirant leden te ondersteunen bij het opbouwen van hun portfolio voor de Beroepserkenning.  De assessor toetst dit portfolio op inhoud, vakbekwaamheid en geeft een ontwikkeladvies mee.

Mentoren en assessoren zijn ervaren loopbaanprofessionals, die zich graag willen inzetten om hun vakcollega’s te ondersteunen in hun ontwikkeling. Daartoe volgen zij ook zelf op regelmatige basis deskundigheidsbevorderende activiteiten. Deze activiteiten bestaan uit meerdere trainings- en themabijeenkomsten die worden georganiseerd door de Commissie Assessoren en Mentoren.

Er wordt van je verwacht dat je enkele van deze bijeenkomsten meedoet en dat je ruimte hebt in je agenda om per jaar meerdere kandidaten te begeleiden/toetsen. Per kandidaat ontvang je een kleine financiële vergoeding én, mentor- en assessorwerkzaamheden kun je opvoeren in je eigen portfolio recertificeren als bijdrage aan het vakgebied. PE-punten dus!

Wanneer je interesse hebt voor deze uitdagende werkzaamheden, meld je aan. Je krijgt dan een gesprek met twee ervaren assessoren, waarin je ervaring en beschikbaarheid besproken wordt.

Voor meer informatie en aanmelding kun je mailen naar Peter Jansen, Coördinator Certificeren.