Noloc volop bezig met toekomstbestendig besturen

Binnen het bestuur wordt de afgelopen maanden actief gewerkt met nieuwe werkwijzen in het kader van toekomstbestendig besturen. Het is mooi om te lezen in het Nationaal Voorzittersonderzoek 2019 dat wij hierin precies bezig zijn met de actuele thema’s. Vanzelfsprekend deed onze Voorzitter, Ester Leibrand, ook mee aan dit onderzoek.

Focus op ledenbinding, professionalisering en nauw contact met betrokken partijen in de buitenwereld stonden bij ons de afgelopen tijd centraal en blijken naadloos aan te sluiten bij de aanbevelingen uit het onderzoek. Hiermee lopen wij dus niet alleen in de pas maar ook vooruit in vergelijking met alle beroeps- en belangenverenigingen van Nederland. Hoewel er natuurlijk altijd dingen beter kunnen is het ook wel eens fijn om te zien hoe goed veel dingen gaan. Het Bestuur staat continue open voor vernieuwing, kansen om de positie van Noloc verder te verstevigen en het vak van Loopbaanontwikkeling een serieuze plek te geven bij overheid, werkgevers en werknemers. Thema’s die het Bestuur bezig houden zijn diversiteit, zichtbaarheid naar binnen en buiten, goede communicatie met alle stakeholders en aansluiting bij actuele thema’s zoals het Ontwikkeladvies en de Loopbaan APK. Vanzelfsprekend zijn we ook kritisch op onszelf en blijven we kijken naar verbetering en nemen we alle aanbevelingen uit het onderzoek serieus en ter harte.