Noloc presenteert bijdrage Europese projecten op IAEVG conferentie

Op de IAEVG conferentie in Bratislava heeft Noloc de uitkomsten van twee Europese projecten waaraan zij deelneemt gepresenteerd. Jeroen Bregman verzorgde een workshop waarin een in het kader van het project QUAL-IM-G ontwikkeld certificeringsraamwerk werd toegelicht. Klik op de afbeelding hiernaast voor een impressie.

 

Op de IAEVG conferentie in Bratislava heeft Noloc de uitkomsten van twee Europese projecten waaraan zij deelneemt gepresenteerd. Jeroen Bregman verzorgde een workshop waarin een in het kader van het project QUAL-IM-G ontwikkeld certificeringsraamwerk werd toegelicht. Dit raamwerk wordt ook gebruikt als leidraad en blauwdruk in de totstandkoming van het gezamenlijke keurmerk Noloc Register Loopbaanprofessional, samen met CMI. Het raamwerk werd goed ontvangen. Onder andere de Swedish Association for Career Counsellors toonde belangstelling.

Tijdens de conferentie werd via een poster presentatie ook het Europese samenwerkingsproject ErasmusEmploymentPlus aan de loopbaan-gemeenschap gepresenteerd. In dit project werkt Noloc met partners uit 6 landen samen aan het ontwikkelen van een specifiek trainingsprogramma voor jobcoaches, die niet-/laaggeschoolden en niet-/laag gekwaliceerden naar en op de arbeidsmarkt begeleiden. Deze doelgroep heeft vaak te maken met een complexe, meervoudige problematiek die een groot beroep doen op de professionele en mentale weerbaarheid van jobcoaches. Het trainingsprogramma is bedoeld om hen hierbij van gerichte handvatten te voorzien. De eerste conceptversie is onlangs tijdens de derde partner meeting in Wenen besproken. De komende maanden wordt het conceptprogramma verder uitgewerkt voor een eerste testfase, die eind januari 2020 plaatsvindt in Nederland. Het gehele project loopt t/m september 2021.

 

 

 poster presentatie