Noloc participeert in Europees project voor jobcoaches

Samen met partners uit het VK, Spanje, Oostenrijk, Bulgarije en Polen neemt Noloc deel aan het Europees project Erasmus Employment Plus (EEP). Dit project richt zich op het ontwikkelen van gerichte begeleidingsinstrumenten voor jobcoaches (en loopbaanprofessionals) die ongeschoolde/laaggeschoolde cliënten begeleiden op en richting de arbeidsmarkt.

Het doel van Erasmus Employment Plus (EEP) is om een ​trainings-​programma te ontwikkelen waarmee jobcoaches (nog) beter in staat zijn om laaggeschoolden zowel op als richting arbeidsmarkt te begeleiden en te ondersteunen. Het vergroten van veerkracht en duurzame inzetbaarheid van deze specifieke doelgroep is daarbij de rode draad.

Alle jobcoaches die lid zijn van Noloc, hebben recentelijk een mail gekregen met het verzoek om een vragenlijst in te vullen. Doel van de vragenlijst is om een beter zicht te krijgen op de problemen waar zowel de doelgroep als de jobcoaches die deze doelgroep begeleiden tegenaan lopen, en aangrijpingspunten om op daaruit voortvloeiende behoeften en verbetermogelijkheden in te kunnen spelen. De uitkomsten van die vragenlijst worden gebruikt als basis voor de verdere invulling van zowel project als trainingsprogramma.

Jobcoaches die geïnteresseerd zijn om structureel in het project te participeren, kunnen contact opnemen via info@noloc.nl.

Naast Noloc nemen ook partners uit het VK, Spanje, Oostenrijk, Bulgarije en Polen deel aan het project, dat begon in oktober 2018 en eindigt in september 2021. De kick off meeting heeft half november plaatsgevonden in Londen.