Noloc participeert actief in Europese projecten

Noloc is een belangrijke gesprekspartner in Europa als het gaat om kwaliteit van het vak jobcoaching en loopbaanbegeleiding. We zetten graag even drie projecten op een rij.

Zo participeerde Noloc in het Europees project ‘Erasmus+ Jobcoach’ om te komen tot een Europees opleidingsconcept voor jobcoach opleidingen. Logisch vervolg was het ‘Erasmus Employment Plus’ project met als resultaat een prachtige set bewezen effectieve interventies en instrumenten die voor de jobcoach en loopbaanprofessional goed bruikbaar zijn in de dagelijkse praktijk. Alle materialen zijn te downloaden en vrij toegankelijk te gebruiken. De komende twee jaar participeert Noloc in het door de EU gefinancierde project COMPASS dat zich richt op het ontwikkelen van een innovatief opleidingsprogramma ten behoeve van digitale loopbaanbegeleiding.

Erasmus+ jobcoach

Erasmus+ jobcoach was een project waarin partners uit Frankrijk, Polen, Engeland en Duitsland, onder coördinatie van de Duitse partner, werkten aan een Europees opleidingsconcept voor jobcoach opleidingen. De partners hebben samen het Erasmus + project getiteld ‘Jobcoaching voor mensen met een beperking’ gerealiseerd. Een strategische samenwerking in het beroepsonderwijs en opleiding (2015-2018).

Het resultaat is een tiental producten die de reis laten zien van het inventariseren van best practices op landelijk niveau als basis voor een kwalificatie standaard op Europees niveau die op haar beurt weer vertaald kan worden naar de verschillende nationale niveaus. Daarnaast heeft het een boek opgeleverd: “Job coaches for adults with disabilities”, waarin een EU brede opleidingsstandaard voor jobcoaching wordt beschreven. De perspectieven van mensen die jobcoaching ontvangen, evenals de perspectieven van werkgevers en van de jobcoaches zelf worden daarin meegenomen.

De belangrijkste doelstelling voor een internationaal erkend profiel ‘kwalificatie voor de verdere opleiding en training van jobcoaches’ op Europees niveau, is om de sociale en economische integratie (inclusie) van mensen met een arbeidsbeperking (ontwikkelingsstoornis, cognitieve en/of psychische problemen) te vergemakkelijken. Specifiek opgeleide professionals die maatwerk kunnen leveren.

Hoewel de jobcoach voor mensen met een beperking (tot nu toe) binnen de EU niet de status heeft van een geregistreerd beroep, werd er wel overeenstemming zichtbaar over de belangrijkste professionele taak: persoonlijke ondersteuning bieden bij de tewerkstelling van mensen met een arbeidsbeperking. Om die reden werd vanuit het project voorgesteld om de jobcoach voor mensen met een beperking’ als een nieuwe beroepsgroep op te nemen in de groep 2423 (Personeel en Carrière professionals) van het Europese ‘vaardigheden (skills), competenties kwalificaties en beroepen (ESCO) systeem’. In de praktijk is dat de beweging die de loopbaanprofessionals en jobcoaches hebben gemaakt binnen de beroepsvereniging. Zij vormen samen Noloc.

Erasmus Employment Plus (EEP)

Nadat het Erasmus+ Jobcoach project afgerond was, kwam er een nieuw project op ons pad, wat een mooie aanvulling gaf op het eerdere project. In dit project werd content ontwikkeld/samengevoegd die voor de jobcoach en/of loopbaanprofessional goed bruikbaar zijn in de dagelijkse praktijk. Was het Erasmus+ Jobcoach project meer gericht op de startkwalificatie van de jobcoach professional, dit project richtte zich meer op het onderhouden van de kwaliteit in je werk, door inzet van bewezen effectieve interventies en instrumenten.

Dit project, waarin Noloc participeerde als kennispartner, was het Europese project Erasmus Employment Plus (EEP). Een project gericht op het aanreiken van nieuwe, gerichte begeleidingsmethoden en -instrumenten aan jobcoaches en loopbaanprofessionals die werken met cliënten met een laag opleidings- of vaardighedenniveau. Het project werd gestart in oktober 2018 en liep t/m september 2021. Projectpartners waren afkomstig uit Engeland, Oostenrijk, Bulgarije, Polen, Spanje en Nederland.

Het curriculum bestaat uit een viertal inhoudelijke, toepassingsgerichte modulen plus bijbehorende handleidingen voor facilitators, alsook een als self-assessment te gebruiken referentiegids waarin leerdoelen rechtstreeks gekoppeld zijn aan leeractiviteiten. Het didactisch principe is gericht op action-learning, waardoor de eigen praktijk en ervaringen van de deelnemers centraal staan. Alle materialen zijn te downloaden en vrij toegankelijk te gebruiken door jobcoaches, loopbaanbegeleiders en opleiders.

Compass

Noloc participeert de komende twee jaar in het door de EU gefinancierde project COMPASS. Naast Nederland zijn ook Duitsland, Slowakije, Hongarije en Frankrijk vertegenwoordigd in het projectteam. COMPASS richt zich op het ontwikkelen van een innovatief opleidingsprogramma ten behoeve van digitale loopbaanbegeleiding.

COVID-19 raakt onze hele maatschappij, en zal de digitalisering van de arbeidsmarkt verder versnellen. Het beschikken over digitale competenties en vaardigheden is van groot belang voor toekomstig succes op de arbeidsmarkt. Dit gegeven vormt ook een uitdaging voor loopbaanbegeleiders en jobcoaches.

Het COMPASS-projectteam, waarin vanuit Noloc de bestuursleden Jeroen Bregman en Marea de Bruijn participeren, ontwikkelt gezamenlijk een opleidingsprogramma om loopbaanbegeleiders en jobcoaches (beter) in staat te stellen hun online begeleiding in te richten. De kracht van het strategisch partnerschap is gelegen in het uitwisselen van specifieke kennis en know how. Op basis hiervan zal een blended learning opleidingsprogramma worden ontwikkeld en getest, waarin het omgaan met de uitdagingen van digitale begeleiding van cliënten centraal staat. Het programma zal in alle partnerlanden en in andere EU-landen beschikbaar komen.