Noloc Kennisprofessional

De Kennisprofessional is in Noloc verband een relatief nieuw fenomeen. Voorheen kende Noloc ‘Buitengewone leden’ en die werden op voordracht van het Bestuur benoemd. Als Noloc Bestuur  hebben we in de loop der jaren geconstateerd dat er meer professionals bij het loopbaanvak betrokken zijn (en een visie hebben) dan alleen de erkende Noloc leden. Daarom hebben we statutair ruimte geboden aan andere loopbaanprofessionals om ook  lid van Noloc te kunnen zijn. Het Buitengewone lidmaatschap is ingeruild voor die van Kennisprofessional.

Dit kunnen loopbaanprofessionals zijn die bijv. werkzaam zijn in het Onderwijs of druk zijn met Instrumentontwikkeling. Kortom, loopbaanprofessionals met een andere beroepspraktijk dan de gewone leden in het Noloc Beroepsregister. 

Deze leden noemen we Kennisprofessionals en we zijn als Noloc bestuur heel blij dat we hiermee een bredere input krijgen voor de ontwikkeling van ons vakgebied . Omdat het nu nog een kleine groep betreft (9 personen) hebben we ze uitgenodigd mee te denken over een Toetsingskader. Deze hebben we in juni jl. vastgesteld en die wordt in het najaar aan de Ledenraad ter besluitvorming voorgelegd.  De Kennisprofessionals hebben ook een eigen logo waarvan ze in hun uitingen gebruik mogen maken.

Elke Kennisprofessional levert 40 uren per jaar bijdrage aan de vereniging Noloc, twee voorbeelden in dit verband:

  1. Er wordt in de Loopbaanvisie (zie editie augustus 2018) een Opiniediscussie geopend over de ‘Eigen Regie’. Deze vindt een vervolg in de volgende Loopbaanvisie.  
  2. In november vindt een brainstromdiscussie plaats tussen de KennisProfessionals over het thema Futurologie. Voor deze bijeenkomst worden de Noloc Commissies O&P en ProCo ook uitgenodigd, zodat de resultaten verder in Noloc verband gebruikt kunnen worden.

Kortom, de Kennisprofessional is lid van Noloc met een eigen toetsingskader en logo en we verwachten als Bestuur dat deze groep een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van Noloc levert.

Wil je meer weten of wil je ook bij deze Noloc groep horen, meld het bij het Noloc secretariaat.