Noloc gastheer van partner meeting Europees project ‘QUAL-IM-G’

Op 14 en 15 februari was Noloc gastheer van de derde partner meeting van het Europese project ‘QUAL-IM-G’. Het project richt zich op het versterken van de implementatie van kwaliteitsborging van loopbaanprofessionals. Noloc is – mede vanwege haar inspanningen te komen tot een nationaal kwaliteitskeurmerk voor loopbaanprofessionals in Nederland – als expert partner aan dit project verbonden.

Tijdens de partner meeting spraken vertegenwoordigers van organisaties uit Slowakije, Tsjechië, Duitsland, Noorwegen, Engeland, Oostenrijk over de eerste resultaten van een in het kader van het project ontwikkeld mentor programma. Namens Noloc presenteerde Jeroen Bregman, lid van het dagelijks bestuur, de opzet van een integraal raamwerk voor het opzetten van een systeem van certificering, wat ook bij de totstandkoming en inrichting van het gezamenlijke Noloc-CMI keurmerk voor loopbaanprofessionals als basis zal worden gebruikt.