Noloc als expertpartner van de Nationale Denktank

Noloc als expertpartner van de Nationale Denktank

De deelnemers van de Nationale DenkTank 2017 ontvingen 28 september jl. ongeveer 150 experts, waaronder Ester Leibbrand van Noloc, in het Hodshon Huis in Haarlem. Samen met hen werd er dieper ingegaan op de resultaten van de analysefase rondom het thema ‘Iedereen perspectief op werk’.

De DenkTankers willen ervoor zorgen dat ze met hun analyse tot oplossingen komen met meer ruimte voor diversiteit, zonder speciale ‘ventwegen’ zoals De WAJONG of de WIA. Wegen zijn er immers om ons te verbinden en niet om ons te onderscheiden.

Het team dat specifiek onderzoek doet naar het perspectief op passend werk voor jongeren met een chronische aandoening, is momenteel bezig om te achterhalen of er grote onwetendheid bestaat bij werkgevers over regels en mogelijkheden met betrekking tot het aannemen van jongeren met een chronische aandoening; maar ook in hoeverre jongeren met een chronische aandoening een effectief netwerk hebben dat hen kan helpen om passend werk te vinden. Noloc wil zich als beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en jobcoaches aan hen verbinden als partner.

Stichting de Nationale DenkTank wil met vernieuwende ideeën de Nederlandse samenleving vooruit helpen. Dat doet zij hoofdzakelijk op twee manieren. Allereerst organiseert de stichting een jaarlijkse Nationale DenkTank: twintig jonge en getalenteerde mensen uit diverse disciplines buigen zich gezamenlijk over een maatschappelijk probleem en bedenken hier praktische oplossingen voor.

Daarnaast vormen alle deelnemers aan de jaarlijkse DenkTank samen een groeiend DenkTank-netwerk. Samen met onze partners ontstaat zo een netwerk van zeer diverse mensen die zich blijvend met elkaar inzetten voor maatschappelijke verbetering.

Lees meer

Bron: De Nationale Denktank
Foto: Ester Leibbrand