Nieuwe voorzitter van Ledenraad benoemd

Op 26 oktober jl. was er een ingelaste – online - vergadering van de Ledenraad. De Ledenraad besloot unaniem om Reina Janssen tot voorzitter van de Ledenraad te benoemen. Reina neemt deze rol over van Diederik van Dorth tot Medler. Diederik blijft wel lid van de Ledenraad.

Al doende groeien we

Reina Janssen: “Ik vind het een eer en een uitdaging om ons als Ledenraad mee te nemen in een gelijkwaardige samenwerking met het bestuur, zonder voorbij te gaan aan hoe bevoegd- en verantwoordelijkheden liggen. Dank voor het vertrouwen! Ik ben ook blij met het vicevoorzitterschap van Daan de Haas van Dorsser en dat we de agendacommissie ‘rond’ hebben, samen met Corine van Dijk. De werkwijze zoals we die samen het afgelopen jaar al hebben ontwikkeld, vind ik een erg plezierige. Al doende groeien we als Ledenraad naar een energieke inzet samen, fijn!"

Reina Janssen

"Met enthousiasme zet ik me dan ook in, om vanuit de Ledenraad - in goede samenwerking met het bestuur én straks onze nieuwe voorzitter – de betekenis van ons vak op een ‘hoger level’ te brengen in alle hectiek en veranderingen die gaande zijn op de arbeidsmarkt.” aldus Reina Janssen

Komende maanden heeft de Ledenraad nog een aantal vergaderingen op de agenda staan, waaronder een reguliere openbare vergadering met het bestuur op 8 december vanaf 16.00 uur.

Wil je als toehoorder bij de openbare vergadering zijn? Meld je dan aan via info@noloc.nl