Nieuwe subsidieregeling NL leert door met inzet van sectoren

Op 2 maart is de nieuwe subsidieregeling NL leert door met inzet van sectoren gepubliceerd in de Staatscourant. Het doel van de regeling is het faciliteren en stimuleren van het behoud van werk of overgang naar ander werk voor werkenden. Met de regeling NL leert door met inzet van sectoren kunnen sectorale samenwerkingsverbanden van werkgevers-, werknemersorganisaties en andere betrokken partijen door middel van een subsidieverzoek binnen de desbetreffende sector(en) ondersteuning bieden voor het behouden van werk en het vinden van ander werk. Er is €70 miljoen subsidie beschikbaar.

De regeling biedt sectoren 80% subsidie op het aan werkenden geven van:

  • ontwikkeladvies
  • begeleiding naar werk
  • scholing
  • EVC-procedure

De activiteiten kunnen zowel uitgevoerd worden door partijen binnen het samenwerkingsverband als door externe aanbieders.

Een subsidieaanvraag kan worden ingediend door een samenwerkingsverband binnen een of meerdere sectoren of branches. Het is niet mogelijk om deze subsidie als individuele loopbaanadviseur aan te vragen. Het tijdvak voor indiening loopt van 15 maart tot 26 april 2021.