Nieuwe ledenraad aangetreden

Vanuit verbinding samenwerken aan actuele thema’s! De Ledenraad van Noloc adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over het beleid van de vereniging, naast het uitoefenen van een aantal statutaire taken zoals goedkeuring van jaarstukken en benoeming van het bestuur.

Er is een tijd van komen en gaan. Zo ook in de Ledenraad. Op woensdag 16 september is er afscheid genomen van zes leden, zijn er zes leden herbenoemd en zeven nieuwe leden benoemd voor een termijn van drie jaar. De leden in de nieuwe samenstelling hebben elkaar die dag, middels een ‘deep democracy training’, goed leren kennen. Daarnaast is de rol van Noloc en de visie op de toekomst besproken.

Aansluitend was er een overleg met het bestuur, waarbij is gesproken over actuele thema’s zoals de invoering van het nieuwe keurmerk en de ervaringen met het ontwikkeladvies in het kader van NL Leert Door.

De afgetreden leden zijn: Marese Dijken, Monique Eland, Tosca Goes, Joke Tacoma, Erik Wissema en Ninet van de Worp.

De herbenoemde leden zijn: Corine van Dijk, Diederik van Dorth tot Medler, Daphne van den Hof, Mark Ligthart, Jurriën te Pas en Carl Wilting.

De nieuwe leden zijn: Daan de Haas van Dorsser, Reina Janssen, Sigrid van der Laan, Annelies Nijenhuis, Jacco Teunis, Gea de Wagt en Hanneke Wolterbeek.

Wil je meer weten over de ledenraad of heb je een vraag, neem dan contact op met Diederik van Dorth, voorzitter van de Ledenraad.