Nieuwe coulance maatregelen re-integratiedienstverlening UWV

Vanaf maart 2020 zijn in Nederland maatregelen getroffen als gevolg van het COVID-19 virus. Ook de dienstverlening van UWV aan werkzoekenden en werkenden en daaraan gekoppeld de dienstverlening van re-integratiebedrijven is hierdoor geraakt. In 2020 zijn coulancemaatregelen getroffen voor het uitvoeren van re-integratiediensten onder het Inkoopkader Re-integratiediensten. Deze maatregelen hadden onder andere betrekking op het verlengen van de afgesproken individuele doorlooptijd.

Vanaf 15 december vorig jaar geldt opnieuw een lockdown, dit heeft wederom impact op de uitvoering van re-integratiediensten. Niet alle onderdelen kunnen via digitale dienstverlening even makkelijk uitgevoerd worden. Om deze reden heeft UWV besloten opnieuw coulance maatregelen in te zetten, om zoveel mogelijk ruimte te geven het afgesproken eindresultaat te kunnen behalen.

Onderstaand vindt u de maatregelen:

  1. Het blijft toegestaan te werken met een akkoord van de klant (op plan/(tussen)rapportage) via e-mail. Een print daarvan dient te worden bijgevoegd bij het plan/(tussen)rapportage.
  2. Alle re-integratiediensten die lopend waren ten tijde van de start van de lockdown op 15 december 2020, mogen met drie maanden verlengd worden. Hiervoor hoeft geen verzoek ingediend te worden.
  3. Alle re-integratiediensten die gestart zijn of starten tijdens deze periode van lockdown, mogen drie maanden langer doorlopen. Hiervoor hoeft eveneens geen verzoek ingediend te worden.
  4. Als het noodzakelijk is om voor individuele klanten meer uren in te zetten, kan dit met een onderbouwing worden aangevraagd met een eenmalige bijstelling. Voor de modulaire re-integratiediensten ‘Participatie interventie’ en ‘Bevorderen maatschappelijke deelname’ is het hierbij ook mogelijk om voor deze klanten meer dan de maximaal toegestane 21 uur in te zetten tot een maximum van 33 uur. Voor alle andere re-integratiediensten blijft het maximum aantal uren gelden zoals vermeld in paragraaf 3.5 van het Overzicht Re-integratiediensten.

Als bedrijven naar aanleiding van de ontstane situatie nog verdere vragen hebben, dan kan hierover telefonisch of per mail contact worden opgenomen met de accounthouder van UWV.