Nieuwe Algemene Voorwaarden beschikbaar

Noloc faciliteert leden die als zelfstandige werkzaam zijn - vanuit eigen praktijk of als ‘freelancer’- met nieuwe standaard Algemene Voorwaarden, inclusief klachtenreglement. Uiteraard afgestemd op de Noloc Gedragscode. De Algemene Voorwaarden zijn recent geactualiseerd en opnieuw gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

 

Wat is nieuw?

Er zijn een aantal zaken geactualiseerd. Zo is bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid voor bescherming van de persoonsgegevens van de cliënt toegevoegd. Verder is naast wat aanpassingen van juridische details het belangrijkste verschil dat de samenhang tussen de Noloc Gedragscode en het maken van contractafspraken is versterkt. Het is dus van belang om vanaf nu de nieuwe Algemene Voorwaarden te gebruiken!

 

Koppeling met Gedragscode

Als Noloc-lid wil je zorgvuldig omgaan met de belangen van je cliënt en van je opdrachtgever. Je wilt zorgvuldige advisering en begeleiding bieden. Goed afstemmen van de zakelijke kanten van het traject hoort daarbij. Een belangrijke boodschap in de Noloc Gedragscode, waaraan jij je bij je lidmaatschap hebt verbonden, is dan ook:

  • maak vóóraf heldere afspraken over doel en samenwerking in het traject
  • zorg dat die op schrift staan en dat iedere betrokkene ermee akkoord gaat.

Je kunt die afspraken in een email of een apart document zetten. Je kunt dat ‘opdrachtbevestiging’, ‘begeleidingsplan’ of ‘overeenkomst van opdracht’ noemen. Waar het om gaat is: dat je vóóraf zaken afstemt en dat je naderhand, als er toch ruis ontstaat, samen kunt terugvallen op die tekst.

Naast concrete afspraken voor een specifieke opdracht zijn er ook standaardonderwerpen. Zoals: geheimhouding, wat doen we bij pech, wat doen we als er iets méér of anders nodig is, hoe lossen we onderlinge problemen op, enzovoort. Deze punten ‘vang’ je in Algemene Voorwaarden, die je van toepassing verklaart bij elke specifieke opdracht.

Je kunt de Algemene Voorwaarden downloaden via ­­­­­­­­­­­­­­­­deze pagina (eerst inloggen). Lees wel eerst de gebruiksaanwijzing! Loop óók in elk geval de Gedragscode weer eens door: doe je in de praktijk wat de Gedragscode van je vraagt?