Nieuwe aanpak regionale mobiliteitsteams

Met de vernieuwde aanpak van 35 regionale mobiliteitsteams gaat de overheid mensen helpen bij het vinden van nieuw werk. Het gaat om mensen die door de coronacrisis nu of straks geen werk hebben. Starters op de arbeidsmarkt en mensen met een taalachterstand krijgen hierbij extra aandacht. Deze hulp is voor mensen met en zonder baan. Vakbonden, het UWV en gemeenten zijn onderdeel van de regionale mobiliteitsteams.Het opzetten van deze regionale mobiliteitsteams is nog volop in ontwikkeling.

Regionaal team helpt met werk zoeken

Een regionaal mobiliteitsteam biedt mensen extra hulp aan bij het vinden van ander werk. Deze hulp is voor mensen met en zonder baan. Vakbonden, het UWV en gemeenten zijn onderdeel van de regionale mobiliteitsteams.

Persoonlijk plan bij het vinden van ander werk

Het regionaal mobiliteitsteam maakt een persoonlijk plan voor hulp bij het vinden van ander werk. Die hulp kan bestaan uit:

 • (meer) begeleiding;
 • loopbaanadvies;
 • (om)scholing;
 • scholing via praktijkleren in het mbo ;
 • hulp bij schulden.

U kunt ook hulp krijgen als u nog werk heeft. De begeleiding gaat door als uw werk stopt en u bij het UWV een WW-uitkering aanvraagt. Of als u bij de gemeente terechtkomt voor een bijstandsuitkering.

Voorbeelden voor wie het regionaal mobiliteitsteam is

In deze en andere situaties kan het regionaal mobiliteitsteam u mogelijk helpen:

 • U heeft lang gewerkt bij 1 werkgever.
 • U bent zelfstandig ondernemer en wilt weer een baan.
 • U bent net van school en heeft nog geen of weinig werkervaring.
 • U heeft een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door een arbeidsbeperking.
 • U heeft moeite met de Nederlandse taal.
Voorbeelden situaties bij zoeken naar nieuw werk

Of het regionaal mobiliteitsteam u kan helpen, hangt af van uw huidige situatie.

U heeft nu werk

U heeft nu werk. Maar u praat met uw werkgever en/of de vakbond over het vinden van ander werk. Vaak lukt dat op eigen kracht. Heeft u naast de hulp die uw werkgever en vakbond kan bieden extra ondersteuning nodig? Uw werkgever of de vakbond kan u deze ondersteuning aanbieden vanuit het regionaal mobiliteitsteam.

U bent werkzoekend

Bent u werkzoekend en ontvangt u een uitkering van het UWV of de gemeente? En heeft u naast de ondersteuning die UWV of de gemeente biedt extra hulp nodig? Ook dan kunnen UWV of de gemeente u aanvullende hulp bieden vanuit het regionaal mobiliteitsteam.

U bent zelfstandig ondernemer

U bent zelfstandig ondernemer en u denkt aan een baan bij een werkgever. Mogelijk heeft u schulden en wilt u daar ook ondersteuning voor. Ook dan kan het regionaal mobiliteitsteam helpen.

Voorbeelden van hulp door het regionaal mobiliteitsteam
Een reorganisatie bij uw werkgever

U heeft nog werk. Maar misschien gaan er banen weg bij uw werkgever en dreigt er voor u ontslag. Uw werkgever en de vakbonden kunnen u helpen bij het vinden van ander werk. Zij kunnen hierover samen afspraken maken. Bijvoorbeeld in een sociaal plan. Misschien heeft u meer hulp nodig. Uw werkgever of de vakbond kan u deze hulp aanbieden vanuit het regionaal mobiliteitsteam.

U heeft geen werk en ontvangt een WW-uitkering of bijstand

U bent ontslagen en heeft een WW-uitkering aangevraagd bij het UWV. Of u heeft bij de gemeente gevraagd om een bijstandsuitkering. Het UWV of de gemeente kijkt meteen bij het eerste contact wat u nodig heeft om nieuw werk te vinden.

Extra hulp bij bijvoorbeeld geldzorgen

Heeft u naast op de gebruikelijke ondersteuning van het UWV of de gemeente extra hulp nodig? Bijvoorbeeld vanwege geldzorgen? Dan kunnen UWV of de gemeente u aanvullende hulp bieden vanuit het regionaal mobiliteitsteam.

Betrokken partijen regionale mobiliteitsteams

In de regionale mobiliteitsteams werken de volgende partijen samen:

 • gemeenten;
 • het UWV;
 • vakbonden;
 • werkgeversorganisaties;
 • de Samenwerkingsorganisatie Beroepsopleiding Bedrijfsleven (SBB);
 • onderwijs.
Vragen?

Het opzetten van de regionale mobiliteitsteams is nog volop in ontwikkeling. Vanuit Noloc zullen we je daar in de komende tijd zeker verder over informeren. Het heeft op dit moment geen zin om vragen hierover bij ons secretariaat te stellen. Neem voor vragen contact op met het ministerie van SZW of met de regionale mobiliteitsteams zef. Hier vind je de regionale mobiliteitsteams die al actief zijn.

Bron: Rijksoverheid