Nieuwe aanpak Programmacoördinatie

Om een aantrekkelijke, up-to-date en innovatieve programmering voor alle leden te creëren is vorig jaar de projectgroep programmacoördinatie in het leven geroepen. De projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers vanuit verschillende commissies, bestuursleden, kennisprofessionals en externe opleiders zodat input vanuit diverse expertises, achterban en achtergrond verzekerd is.

Als structuur voor de programmering hebben we een raamwerk ontwikkeld, waarbinnen ontwikkellijnen onderscheiden worden. Het raamwerk dient als “kapstok” voor het ontwikkelaanbod. Fundament van het ontwikkelaanbod is uiteraard het (nieuwe) beroepsprofiel.

Ontwikkelingen in de maatschappij, de impact hiervan op ons vak en wat dit betekent voor de loopbaanprofessional geven richting aan de invulling van het ontwikkelaanbod.

Voordelen

 • Een gestructureerd aanbod met ontwikkellijnen draagt bij aan professionalisering en toekomstbestendigheid van leden, geeft  inzicht in ontwikkel- en groeimogelijkheden en geeft houvast bij (her)certificering. 
 • Door een betere aansluiting op de voortdurend veranderende omgeving kunnen we bijdragen aan de ontwikkeling van de loopbaanprofessie (kennisuitwisseling, innovatie).
 • Naar buiten toe maken we zichtbaar dat loopbaanprofessionals hun vak en deskundigheid serieus nemen; “practice what you preach”. Ook voor de loopbaanprofessional geldt: blijf jezelf ontwikkelen.

Bij de invulling van het ontwikkelaanbod houden we rekening met de diversiteit in achtergronden van leden zodat er voor “ieder wat wils” wordt geboden, of je nu net begint of al heel wat vlieguren achter de rug hebt.

Welke ontwikkellijnen worden er onderscheiden?

 • Certificeringslijn
  Een aanbod specifiek gericht op certificering vanuit het beroepsprofiel. Denk bijvoorbeeld aan het ethisch dilemma dat voorkomt in de driehoek adviseur, cliënt en opdrachtgever.
 • Methoden& instrumenten
  Van basismethodieken tot verdieping. Bijvoorbeeld de “proeverij” muziek in coaching en training die dit voorjaar wordt aangeboden, maar ook verdieping voor ervaren loopbaanprofessionals in de vorm van systemisch werken.
 • Trends, ontwikkelingen & innovatie
  Relevante ontwikkelingen binnen het vakgebied en op de arbeidsmarkt. Een voorbeeld is het webinar ‘Update arbeidsrecht’ op 10 maart.
 • Specialisaties: Doelgroepen & thematiek
  Specifieke doelgroepen zoals millennials of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Thema’s zoals verlies & rouw, werkstress & burn-out of studiekeuzebegeleiding. 
 • Werken met groepen
  Voor leden die met groepen werken passen hier bijvoorbeeld groepsdynamica, didactische vaardigheden en effectieve communicatie in.
 • Werken met organisaties
  Strategisch adviseur en sparringpartner binnen organisaties. Preventief werken aan ontwikkeling van medewerkers. Adviseren, coachen, faciliteren bij duurzame inzetbaarheid, bevlogenheid e.d.

Vernieuwing in aanbod, leervormen en samenwerking
Wij willen beter gebruik te maken van de digitale mogelijkheden. Daarom werken we op dit moment, in samenwerking met externe partners SkillsTown en MOS Events, aan een nieuwe Noloc-online omgeving voor leren & ontwikkelen. Vanaf voorjaar 2020 worden binnen deze omgeving niet alleen de Noloc webinars aangeboden, maar ook nieuwe online-learnings. Het online leren & ontwikkelen en kennis delen zal in de loop van 2020/2021 worden uitgebreid.

Vernieuwing van het ontwikkelaanbod betekent ook dat we meer gaan samenwerken met hogescholen/universiteiten en externe aanbieders. Zoals samenwerking met de Open Universiteit voor wetenschappelijke masterclasses en symposia.

Ook willen we samenwerking en uitwisseling tussen leden faciliteren, bestaande kennis en ervaring binnen Noloc nog beter benutten en de onderlinge dialoog stimuleren. Nieuw in het aanbod is bijvoorbeeld de Innovatiewerkplaats waar we met een bepaald thema als onderwerp, leden samenbrengen om zich met elkaar te verbinden en samen te creëren.

Vanuit de projectgroep programmacoördinatie en de programmacommissie leggen wij op dit moment de laatste hand aan de programmering voor 2020. Wij blijven jullie de komende maanden informeren over verdere ontwikkelingen in het aanbod.