Naar één nieuwe keurmerk

Naar één nieuw keurmerk

Noloc en CMI slaan de handen ineen en hebben overeenstemming over het neerzetten van één kwaliteitsstandaard voor alle loopbaanbegeleiders.

Omdat we hiervoor twee organisaties gaan samenvoegen en  deze kwaliteitsstandaard goed neer willen zetten naar de nieuwste inzichten over loopbaanbegeleiding (inclusief Jobcoaching), nemen we hiervoor twee jaar, op 1 juli 2020 hebben we dit klaar. Dat lijkt ver weg, maar er is veel te doen.

Op dit moment geven we vorm aan de uitwerking van bovenstaande. Het betekent dat er een bestuurlijke regiegroep is en dat er een viertal werkgroepen aan de slag gaan vanaf de zomervakantie, te weten:

  • Beroepsprofiel en certificering;
  • Organisatie;
  • Mentoring (assessoren; supervisoren) en
  • Communicatie.

De regiegroep bestaat uit dezelfde mensen als de groep die de huidige overeenkomst voorbereid heeft. Vanuit Noloc zitten in de regiegroep: Jacqueline Janssen (vanuit mentoren), Connie van der Zwan (voorzitter Ontwikkeling en Professionalisering), Ester Leibbrand (voorzitter), Jeroen Bregman (pennigmeester) en Henri Gesink (secretaris). Vanuit CMI zitten in de regiegroep: Herman Lamers (vorozitter) Christel Logemann (DB lid) en Willem IJzereef (voorzitter Schemacomité).

Het betekent ook dat we de werkgroepen breder willen samenstellen, we hebben het afgelopen jaar gewerkt aan de uitgangspunten en de overeenkomst, nu moeten we daar zodanig vorm aan geven dat we over twee jaar klaar zijn.

We zoeken dan ook Noloc leden die enthousiast zijn om te werken aan de totstandkoming van één nieuw keurmerk en daar met ons mee vorm aan willen geven.

Wanneer je belangstelling hebt voor een onderwerp en een actieve bijdrage wilt leveren, kun je je melden bij Henri Gesink, secretaris van het Bestuur van Noloc.