Naar één gezamenlijk keurmerk - update maart 2020

Afgelopen weken hebben vertegenwoordigers van CMI en Noloc hard met elkaar gewerkt aan het gezamenlijke keurmerk. Na een periode van onderzoek en toetsing is er in de regiegroep een werkdocument gemaakt, een programma van eisen, waaraan de nieuwe certificering moet voldoen. Samen hebben we de kaders bepaald en aangegeven waar de accenten liggen. Het is het fundament van een inhoudelijk krachtig, modern en kwalitatief keurmerk. We zijn er trots op!

Het document is in de laatste bijeenkomst geaccordeerd door Jack van Emden (plv. voorzitter CMI) en Ester Leibbrand (voorzitter Noloc). Zij hebben het document voorgelegd aan beide besturen en de LR van Noloc. Daar is door iedereen positief op gereageerd.

De periode die voor ons ligt staat in het teken van de uitvoeringsfase: het certificeringstraject wordt volgens een aanbesteding ingericht, de mentoren worden getraind en voorbereid, de organisatie ingericht. Er is nog veel werk te doen, maar er is een goede basis gelegd. We kijken uit naar de definitieve datum waarop het keurmerk ingaat: 1 januari 2021!

We blijven jullie op de hoogte houden!

Hartelijke groet,


Jack van Emden        Ester Leibbrand
Plv. Voorzitter CMI     Voorzitter Noloc