MensenMetMogelijkheden = MMMensen

Mensen met mogelijkheden

Noloc en een aantal enthousiaste leden werkten mee aan MMMensen met mogelijkheden.
Op 30 oktober kwam het inspiratieboek uit, dat wij bij deze graag delen, zodat iedereen binnen Noloc ermee aan de gang kan.
De eerste kwaliteitskring is er al van de op de hoogte gebracht door Marja Blok, een van de Noloc leden, die haar expertise deelde en nu graag meewerkt aan de verspreiding ervan. Naast Marja waren actief Jules Frenay, Joke de Jong en Mieke Veldman. Bedankt allemaal!

Op de website pagina http://www.mmm-mensenmetmogelijkheden.nl/?page=1241 staat het hele boek alsmede de samenvatting voor professionals, werkgevers en ervaringsdeskundigen. Verspreid het vooral verder binnen jouw relatienetwerk. Hoe meer mensen ervan op de hoogte zijn, hoe eerder we een omslag krijgen in de bejegening van mensen met psychische kwetsbaarheid waardoor positiever resultaten voor hun participatie binnen onze samenleving kunnen worden bereikt.

Vier van onze Noloc leden zullen op het congres van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 9 februari 2015, waar o.a. MMM aandacht krijgt, een workshop geven rondom het thema ondersteuning van mensen met psychische kwetsbaarheid. Dat zijn Jan Olijve, Marian Ruisch, Marja Blok en Mieke Vogelpoel. Allen met heel verschillende, interessante workshops. Zij zijn momenteel bezig hun informatie aan te leveren voor de congreswebsite, die wordt gemaakt.

Meer info rondom het congres (in NBC Nieuwegein) en overige acties vanuit MMM volgen te zijner tijd.
Hieronder het persbericht waar Noloc ook in wordt genoemd:

Meer mensen met een psychische kwetsbaarheid aan het werk, midden in de maatschappij. Dat is het doel van het project ‘Mensen met Mogelijkheden’. Werk biedt mensen de kracht en de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Zoals één van de betrokken ervaringsdeskundigen stelt: “Door m’n werk heb ik meer zelfvertrouwen gekregen, ben ik trots op mezelf, ben ik weer onder de mensen. Ik voel me krachtiger.”

Ervaringsverhalen en denken in mogelijkheden als uitgangspunten
Het inspiratieboek biedt professionals in de keten zorg, onderwijs en werk een krachtige methode om samen met anderen - waaronder werkgevers en ervaringsdeskundigen - meer arbeidsparticipatie van mensen met een psychische beperking te realiseren. Aan de basis van deze methode staan twee uitgangspunten. Ten eerste: het verhaal van de mens met een psychische kwetsbaarheid, de ervaringsdeskundige en de werkgever. In zijn of haar achtergrondverhaal, behoeften en ambities ligt de kiem besloten van een succesvolle stap in arbeidsparticipatie en -prestatie. Het tweede uitgangspunt is: denken in mogelijkheden en minder in beperkingen. Niet alleen aandacht voor het bestaande, maar (ook) durven dromen over wat zou kunnen zijn. Zoals één van de professionals stelt: “Kijken naar de positieve kanten, kan wonderen verrichten. Het is erg mooi om te zien hoe mensen met een psychische kwetsbaarheid dan binnen relatief korte tijd opbloeien en weer grip op hun leven krijgen. Ze kunnen dan veel bereiken.”

Aandacht voor kwaliteiten en mogelijkheden
‘Alles wat je aandacht geeft, groeit’, houdt Aristoteles ons voor. De 21 beroepsgroepen die deelnemen aan het project ‘Mensen met Mogelijkheden’ willen bereiken dat vele mensen met een psychische kwetsbaarheid de gelegenheid krijgen om zichzelf te ontplooien, dankzij de aandacht die professionals en werkgevers geven aan hun kwaliteiten en mogelijkheden. Zij dagen alle 25.000 professionals uit met dit inspiratieboek aan de slag gaan om dit mogelijk te maken. ‘’Als ieders kompas dezelfde richting aanwijst, gaat daar een enorme kracht vanuit. Ga niet wachten op wijzigingen in wetgeving, financiën of beleid. Het doel is om werk van arbeidsparticipatie te maken. Ga dus nog vandaag zelf aan de slag en verander in je eigen praktijk!’’

Informatie
Alle feedback op het boek is welkom via info@MMM-mensenmetmogelijkheden.nl. In december 2014 gaan wij nog een scholingsmodule aanbieden. In februari 2015 volgt er een online training voor alle 25.000 professionals.

Project MMM is een initiatief van NVvA en NVVG. Aan het project doen 21 beroepsverenigingen mee: AJN, BJN, BVK, BA&O, Input , LBBO, LVSC, NIP, NOBCO, NOBTRA, Noloc, NVvA, NVO2, NVAB, NVP, NVVP, NVVG, Output, RNVC, V&VN (SPV en Arboverpleegkundigen). De Ministeries SZW en VWS (staatssecretarissen Klijnsma en Van Rijn) sponsoren het project. Andere beroepsgroepen kunnen zich nog aansluiten.

Hartelijke groeten, 
Ester Leibbrand en Marjolein Hins