MensenMetMogelijkheden = MMMensen boekuitreiking

MMMensen boekuitreiking

Voorzitter Ester Leibbrand was namens de beroepsvereniging Noloc, actief op het congres Mensenwerk te Nieuwegein, tijdens uitreiking inspiratieboek aan Staatssecretarissen Jette Klijnsma en Martin van Rijn.  https://lnkd.in/dAruzuQ 

2015-02-09 16.15.08.jpg

Meer mensen met een psychische kwetsbaarheid aan het werk, midden in de maatschappij. Dat is het doel van het project "Mensen met Mogelijkheden?. Werk biedt mensen de kracht en de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Het project "Mensen Met Mogelijkheden" biedt professionals in de keten zorg, onderwijs en werk een krachtige methode om samen met anderen - waaronder werkgevers en ervaringsdeskundigen - meer arbeidsparticipatie van mensen met een psychische beperking te realiseren.

Aan de basis staan twee uitgangspunten. Ten eerste: het verhaal van de mens met een psychische kwetsbaarheid, de ervaringsdeskundige en de werkgever. In zijn of haar achtergrondverhaal, behoeften en ambities ligt de kiem besloten van een succesvolle stap in arbeidsparticipatie en -prestatie. Het tweede uitgangspunt is: denken in mogelijkheden en minder in beperkingen. Niet alleen aandacht voor het bestaande, maar (ook) durven dromen over wat zou kunnen zijn

"Alles wat je aandacht geeft, groeit?, houdt Aristoteles ons voor. De 21 beroepsgroepen die deelnemen aan het project "Mensen met Mogelijkheden? willen bereiken dat vele mensen met een psychische kwetsbaarheid de gelegenheid krijgen om zichzelf te ontplooien, dankzij de aandacht die professionals en werkgevers geven aan hun kwaliteiten en mogelijkheden. Zij dagen iedereen uit aan de slag gaan om dit mogelijk te maken.

Je kunt het interactieve boek (pdf) downloaden via deze link