Meld je aan voor de UWV-mail vanuit Marktontwikkeling

Vier keer per jaar nemen Mark van de Berg en Maarten Freriks namens Noloc deel aan het operationeel overleg met het UWV. In het overleg dragen we praktische knelpunten aan in de uitvoering van trajecten voor het UWV. Daarnaast brainstormen we over oplossingen voor actuele en toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. In het bestuurlijk overleg, dat 2 keer per jaar plaatsvindt, en waarbij Ester Leibbrand als voorzitter van Noloc aanschuift, worden meer strategische zaken besproken.

Wil je als eerste op de hoogte zijn van de onderwerpen die besproken worden, zelf input kunnen leveren voor de overleggen en geconsulteerd worden over jouw visie op zaken die spelen in relatie tot het UWV, meld je dan aan voor onze mailinglijst. Voorafgaand aan elk overleg met het UWV ontvang je van ons een oproep voor input, en achteraf een beknopt verslag.

Aanmelden voor de UWV-mail kan door een mail te sturen aan: marktontwikkeling@noloc.nl