Mededelingen over het Inkoopkader Re-integratiediensten 2016-2020

Aanpassing Inkoopkader UWV per 1 januari 2019, uitbreiding klantgroepen
Door een aanpassing in de SUWI wetgeving kan het UWV voor twee klantgroepen meer dienstverlening inkopen. Dit betekent dat het inkoopkader 2016-2020 wordt aangepast en jij, als je opdrachtnemer bent van het UWV, hier ook klanten van kunt verwachten. Lees er meer over in deze brief van het UWV.