Masterloopbaanmanagement; terugblik & nieuwe start

Op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt

Een terugblik op een van de inspirerende bijeenkomsten van de Master Loopbaanmanagement

 Met de module over Re-integratie en Bemiddeling is het programma “Strategische Loopbaanontwikkeling, Organisatie & Management” inmiddels aangekomen bij vraagstukken over de participatieve arbeidsmarkt. Op 11 februari j.l. was de bijeenkomst die voor dit blok werd georganiseerd. De middag werd verzorgd door docenten Martijn Moonen en Wim van Gerwen van Fontys Hogeschool te Eindhoven, en de door hen uitgenodigde gastspreker Arjan Kampman, procesmanager vanuit Divosa.

Eerst presenteerden de docenten een overzicht van de belangrijkste topics die de cursisten via de digitale leeromgeving hadden kunnen bestuderen en middels opdrachten hadden uitgewerkt. Met de actualiteit van de invoering van de participatiewet per januari 2015 als aftrap betrof dit een college rondom: maatschappelijk verantwoord ondernemen, inclusieve arbeidsorganisaties en functiecreatie. Een filmpje rond de voorbeeldpraktijk van het bedrijf NXP sloot dit af.

Hierna was het tijd om te horen hoe de ontwikkeling naar een meer inclusieve arbeidsmarkt concreet vorm gegeven kan worden in de praktijk, en meer in het bijzonder hoe dit gebeurt in een beoogde nauwere samenwerking tussen gemeenten en het UWV, met focus op actieve dienstverlening aan werkgevers om zoveel mogelijk mensen (ook met een afstand tot de arbeidsmarkt) aan werk te helpen, met oog voor regionale en lokale omstandigheden.

Arjan Kampman, procesbegeleider programmaraad werk en inkomen, gaf op energieke en bevlogen wijze aan hoe hij hierin de rol van ‘aanjager’ speelt (vanuit Divosa) en voortdurend bezig is om partijen bij elkaar te brengen en nieuwe oplossingen te laten gebruiken die de inclusieve arbeidsmarkt een stapje naderbij brengen.

Na deze input wisselden de cursisten in subgroepen met elkaar van gedachten over hoe deze ontwikkelingen zich aandienen in de door hen benaderde organisatie waarvoor ze de eindopdracht van de module uitwerken. Belangrijke vraag is ook welke rol de loopbaanprofessional hierin kan pakken en verder ontwikkelen om een meer inclusieve arbeidsmarkt mede vorm te geven?

Dit laatste punt was dan ook onderwerp in de discussie aan het einde van de middag, waarin de aanwezigen werden uitgenodigd om aan de slag te gaan met hoe zij dit voor zichzelf, met eigen achtergrond en expertise, vorm kunnen (gaan) geven. Advies van Arjan was eigenlijk: denk niet in beperkingen en laat je niet afleiden door economische bewegingen die eigenlijk van alle tijden zijn, zoals ‘verdringing’ op de arbeidsmarkt. Denk ik mogelijkheden. Er liggen veel kansen voor loopbaanprofessionals in direct aanbod aan de werkgevers. Dit nemen de cursisten mee naar huis.

En zoals een cursist naderhand aangaf:

“Arjan Kampman maakte voor mij de materie direct relevant en hij zorgde ervoor dat ik stond te popelen om aan de slag te gaan met inclusief ondernemerschap. Voor mij is de koppeling met organisatie ontwikkeling interessant en vooral ook hoe je besluitvorming d.m.v. business cases kunt bewerkstelligen…”

Start volgende CPP Strategische Loopbaanontwikkeling, 'Organisatie & Context'. Oktober 2015.

Lees meer. 

Geïnteresseerden kunnen hun gegegevens mailen aan coordinator@noloc.nl. Zo wordt je op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rondom deze CPP.