Marjolijne Lutke Schipholt 2e Master in Loopbaanmanagement

Eind juni ben ik afgestudeerd als Master in Loopbaanmanagement bij de Open Universiteit met mijn onderzoek “Blik op de Toekomst”. In mijn thesis keek ik naar studeervermogen van studenten, als indicatie van toekomstig werkvermogen.

Dit onderzoek deed ik naast mijn werkzaamheden als studiekeuze- en loopbaanadviseur bij het Astrumcollege (een ROC) in Velp. Tijdens de tweede kennislijn van de Master loopbaanmanagement was er een module over duurzame inzetbaarheid. Het begrip werkvermogen kwam aan de orde. Het leek me een interessant idee om uit te zoeken of het begrip werkvermogen omgezet kan worden naar studeervermogen. Van het Astrumcollege kreeg ik de mogelijkheid om dit onderzoek te doen.

De mbo-studenten hebben het zwaar, de arbeidsmarkt verandert snel, loopbaancompetenties worden geïntroduceerd in het (mbo)onderwijs. Hoe bereiden deze studenten zich voor op de toekomst? Hoe kan studeervermogen als basis voor duurzame inzetbaarheid gemeten worden en in hoeverre verklaren studeervermogen en loopbaancompetenties de ervaren toekomstige inzetbaarheid? Kortweg komt het erop neer dat het begrip werkvermogen omgezet kan worden in studeervermogen. Hiervoor zijn echter nog wel aanpassingen nodig.

Het was een pittige periode, om onderzoek te doen naast werk en privé. Een onderzoek opzetten, organiseren, uitvoeren en verwerken. Het heeft me heel veel tijd gekost, strak plannen en vaak nee moeten zeggen tegen leuke activiteiten. Daarnaast voelde ik me ook een pionier, ik zat bij de eerste lichting die de thesis in dit vakgebied heeft gedaan. Het heeft mij veel opgeleverd, zoals nieuwe inzichten (alhoewel ik al een tijdje meeloop in het loopbaanvak). Je ontwikkelt onderzoeksvaardigheden en leert kritisch te kijken naar (andere) onderzoeken. Het besef dat ik nu klaar ben mijn diploma heb ontvangen, voelt als een overwinning. Zeker als je je realiseert dat je pas de tweede bent die dit diploma ontvangt.