Loopbaanevent ‘loopbaanpaden’

 

Loopbaanevent ‘loopbaanpaden’

NADA, de alumni-vereniging van de Academie Mens en Arbeid in Deventer en Enschede, organiseerde in samenwerking met het Noloc, de Open Universiteit en Saxion een inspirerend event op 1 juni 2017.

Het centrale  thema van dit event is de toegenomen dynamiek rond loopbanen. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt veroorzaken een noodzakelijke omslag van baanzekerheid naar werkzekerheid. Loopbanen worden meer onzeker, discontinu en ook onvoorspelbaarder. Bovendien worden loopbaanpaden minder afhankelijk van de organisatie en meer van de keuzes van het individu. De werknemer wordt dus zelf verantwoordelijk (gesteld) voor zijn eigen loopbaan, al dan niet in een actief samenspel met de organisatie.  Voor veel werknemers is dit een nieuwe en ook onwennige situatie.

Deze ontwikkelingen creëren nieuwe professionele thema’s, zowel voor HRM-adviseurs, loopbaanadviseurs als re-integratie-professionals. Op dit event zullen we deze thema’s verkennen door middel van een plenaire inleiding over loopbaanontwikkeling in organisaties en een achttal workshops, waarin het thema van dit event verder wordt uitgediept.

Ester Leibbrand (voorzitter) en Ruerdje van Mierlo (algemeen bestuurslid) waren sprekers op het congres 'Loopbaanpaden' bij Saxion Hoogeschool namens Noloc. Namens de Open Universiteit was Keynote spreker: Judith Semeijn, bijzonder hoogleraar Loopbaanmanagement aanwezig en dagvoorzitter was Jouke Post, docent aan de Academie Mens en Arbeid. 

Er werd gesproken over een bijzondere samenwerking welke zeker vervolg zal gaan krijgen.