Loopbaanadvies helpt om het beste uit werknemers te halen

Noloc in het nieuws:

Loopbaanadvies helpt om het beste uit werknemers te halen uit het reformatorisch dagblad,  Jan Visser, 29-09-2016,


Er is het bewustzijn dat mensen hun best moeten doen om up-to-date te blijven, voor een huidige of eventueel voor een andere baan. Werkgevers onderschatten de mogelijkheden, bleek onlangs uit een onderzoek dat de beroepsvereniging voor loopbaanadviseurs Noloc liet uitvoeren onder werkgevers en werknemers in Nederland. Nog geen derde van de werknemers vindt dat de werk­gever het beste uit hen haalt.Zowel personen als organisaties ontwikkelen zich voortdurend. Medewerkers zien ook in toenemende mate hun functie, hun kerntaken en zelfs het hele bedrijf waar ze werken, continu veranderen. Ook de levensfase waarin iemand zit, kent zijn specifieke vragen.

De mensen die een loopbaanadviseur raadpleegden zijn daar heel tevreden over: 85 procent van alle werknemers is van mening dat hun potentieel en talenten beter benut zouden kunnen worden met een goed loopbaanadvies. En nog eens driekwart geeft aan dat loopbaanadvies de tevredenheid over het werk verhoogt. Verder geeft ruim de helft aan dat goed loopbaan­advies onmisbaar is om goede keuzes te maken in je carrière. Bovendien verwacht men dat het over vijf jaar net zo normaal is om te praten met een loopbaanadviseur als om naar de tandarts te gaan.

Fases

Werknemers doorlopen in hun loopbaan verschillende fases. In al die fases kunnen de inzichten van een goede coach hen verder helpen. De startende twintiger pakt meestal enthousiast van alles aan om maar werkervaring op te doen. Juist dan is het nodig om resultaten te beoordelen en sterke punten te ontdekken en te verbeteren. De jonge dertiger is vaak zelfverzekerd, kan veel dingen tegelijk en stelt zich doelen. Soms schiet de gedrevenheid door en is het een uitdaging om werk en privé in balans te houden. De veertiger is iemand die zicht op mensen heeft ontwikkeld. Er is soms onvrede over de loopbaan. Dat kan zich onder meer uiten in bepaalde vormen van vluchten in het werk of soms zelfs een verslaving om zich staande te houden. Zo rond het vijftigste jaar verdiepen de zingevingsvragen zich. Sommige vijftigers ontwikkelen zich als positieve mentoren. Anderen moeten ervoor waken in cynisme te vervallen.

Keuzes

Vaak is de vraag: Past het werk dat ik nu doe, nog bij de persoon die ik ben? Maar ook: Wie ben ik, wat wil ik (echt), waar vind ik dat en hoe kom ik daar? Loopbaanadvies buigt zich over zogenaamde krachtige keuzes die de medewerker maakt op grond van motivatie, kwaliteiten en mogelijkheden. De coach zet zich in om blokkades weg te nemen. Het doel is te gaan voor arbeidsvreugde, motivatie en duurzame inzetbaarheid. Nederlanders moeten langer doorwerken sinds de afschaffing van VUT en prepensioen. Ook de hogere AOW-leeftijd stimuleert mensen om zich te buigen over de vraag of ze hun werk wel volhouden. Geeft het wel voldoening voor de lange termijn? Zo nee wat is daar dan voor nodig?

Ze kijken hoe ze hun baan interessant kunnen houden of desnoods andere capaciteiten moeten ontwikkelen. Een loopbaancoach helpt bij de bezinning en processen rond deze vragen. Werknemers met ervaringen met een loopbaanadviseur zeggen dat zij de stappen in hun carrière zonder goed advies niet hadden kunnen nemen. De RMU merkt dat het werkt.

De auteur is adviseur ondernemers bij de reformatorische vakorganisatie RMU. Reageren? sociaal@refdag.nl . link naar artikel.