Loopbaan APK’s gekeurd. Aan de slag ermee!

Op 14 mei jl. vond in Nijmegen de presentatie plaats van het landelijke onderzoek “Loopbaan APK’s gekeurd” door Jos Sanders (HAN) en Jouke Post (Saxion). Noloc participeerde in klankbordgroep.

Beide onderzoekers hebben in opdracht van instituut GAK een inventarisatie gedaan van ‘Loopbaan-APK instrumenten’ in Nederland. Hier is een rapport van verschenen (dit komt in de bibliotheek wanneer het digitaal is).

De hoofdlijn van het rapport is dat er meer dan 100 verschillende instrumenten voor Loopbaan APK zijn, dat er 20 nader geanalyseerd zijn en dat er een 10tal aanbevelingen gedaan worden. Onder Loopbaan APK’s worden in dit verband ook de Ontwikkeladviezen 45+ meegekomen. De aanbevelingen zijn:

  • Definieer Loopbaan APK éénduidig
  • Loopbaan APK bestaat uit instrumenten rond persoonlijke kenmerken/eigenschappen (self-awareness) rond mogelijkheden op arbeidsmarkt (opportunity awareness)  en gesprekken met loopbaan professional.
  • Loopbaan APK moet actuele valide arbeidsmarktinformatie bieden
  • Loopbaan APK moet professionele en passende ondersteuning bieden
  • Loopbaan APK moet ingebed zijn in HR beleid en van beleid sociale partners
  • Loopbaan APK moet laagdrempelig zijn
  • Loopbaan APK moet veilig en onafhankelijk worden aangeboden
  • Loopbaan APK dient doorontwikkeld te worden met ervaren ontwikkelaars
  • De Loopbaan APK ontwikkeling dient gepaard te gaan met wetenschappelijk onderzoek en/of  - monitoring
  • Loopbaan APK werkt alleen als gebruiken beschikt over bepaalde basisvaardigheden.

Ook worden concrete suggesties gedaan voor vervolgprojecten. Zoals het verrichten van een vergelijkend onderzoek naar geode voorbeelden in het buitenland;  met netwerken van loopbaanprofessionals verkennen hoe het bestaande instrumentarium doorontwikkeld kan worden; opzetten van wetenschappelijk onderzoek naar effecten van gebruik van Loopbaan APK’s; ontwikkelen van professionaliseringstrajecten.  

Noloc participeerde bij dit onderzoek in de klankbordgroep en zal in het vervolgtraject graag opnieuw een vergelijkbare rol/positie innemen.

Lees hier het nieuwsbericht met rapport van Stichting Hogeschool Arnhem en Nijmegen: Een geregelde check van je loopbaan zou heel normaal moeten zijn.

Lees hier nog het artikel Op zoek naar het ideale loopbaan- APK-instrument