Lockdown en ondertekening documenten ontwikkeladvies

Veel leden zijn momenteel overgestapt op online coaching en zien deelnemers aan het ontwikkeladvies dus in het geheel niet. We kregen signalen dat het allemaal wat onhandig gaat met het ondertekenen van de documenten voor afronding van het ontwikkeladvies. Dan krijg je documenten die heen en weer gaan en twee keer gescand en geprint moeten worden als je klant al een printer thuis heeft. Noloc heeft aan het ministerie voorgelegd of een digitale handtekening ook een optie is.  

Natte handtekening niet nodig, digitale handtekening mag ook

Het ministerie had al eerder aangegeven dat het niet nodig is om een natte handtekening te plaatsen. Dat is sowieso al prettig. Er zijn daarnaast partijen op de markt die je kunnen faciliteren om op een veilige manier een digitale handtekening te zetten (vaak wel tegen kosten). Het ministerie heeft aangegeven dat het in essentie geen probleem is om op een dergelijke manier te ondertekenen, maar dat zij niet goed zicht hebben op aanbieders die veilig zijn. Als je daar zelf goed op let dan is het geoorloofd een digitale handtekening als alternatief te gebruiken.

e-mail in plaats van prestatieverklaring

Daarnaast heeft het ministerie ons laten weten dat het, gegeven de bijzondere omstandigheden, ook prima is als de deelnemers aanvullend per e-mail bevestigt dat het traject heeft plaatsgevonden en kort de feiten benoemt (eigen gegevens, start- en einddatum traject, dat er minimaal 4 uur gesprekken zijn geweest en dat alle aspecten die op de prestatieverklaring vermeldt staan aan bod zijn gekomen tijdens het traject). Als het e-mailadres aansluit bij het adres op de prestatieverklaring dan is dat voor nu ook prima. Uiteindelijk kan het ministerie dan bij een controle nog contact opnemen met de deelnemer om een en ander te bevestigen.