Levendige discussie van kennisprofessionals met Judith Semeijn

Op 4 december kwamen 20 kennisprofessionals, leden van het bestuur, de programmacommissie en ledenraad bijeen voor één van de bijeenkomsten van de kennisprofessionals.

Voor wie ze nog niet kent: het platform kennisprofessionals bestaat uit professoren, hoogleraren, docenten, onderzoekers, auteurs, ontwikkelaars, decanen en andere aansprekende professionals in ons vakgebied. Zij delen hun kennis en inzichten, adviseren het bestuur en de commissies en dragen zo actief bij aan de ontwikkeling van Noloc en haar leden. Ook dragen zij bij aan de aansluiting met maatschappelijke en vakinhoudelijke ontwikkelingen.

Deze keer hield prof. Dr. Judith Semeijn een inspirerende en interactieve presentatie over de vraag hoe wij onszelf goed kunnen blijven professionaliseren als loopbaanprofessionals. We discussieerden hoe wij het afgelopen jaar zelf hadden geïnvesteerd in onze professionalisering. Daarnaast hadden we het over ‘duurzaamheidscompetenties’ en vertelde Judith Semeijn over het onderzoek dat momenteel plaats vindt naar verandercompetenties die bijdragen aan duurzame inzetbaarheid.

Ook besteedden we aandacht aan wat zich in de markt ontwikkelt aan aanpalende beroepsgroepen zoals bijvoorbeeld de chief happiness officer en de vitaliteitscoach. We concludeerden dat we nog meer onze toegevoegde waarde zichtbaar willen maken. Want goede loopbaanbegeleiding draagt ook bij aan geluk en heel vaak ook aan vitaliteit. Het is goed om deze ontwikkelingen te signaleren en actief te volgen. Noloc is een sterk merk. We zijn niet tegen deze nieuwe beroepen maar gaan heel hard door met het versterken van onze identiteit en de professionaliteit die gedurende 30 jaar is opgebouwd.

Tot slot sprak Ruerdje van Mierlo, de programmamanager van het platform kennisprofessionals over de toekomstplannen voor volgend jaar. Het doel is om zichtbaarder te worden, het netwerk verder te versterken en inhoudelijk op niveau met elkaar te discussiëren, kennis beschikbaar te maken voor alle leden van Noloc en de verbinding met aanpalende kennisgebieden te versterken.