Leven lang ontwikkelen per 2022 een STAP dichterbij

Het kabinet wil niet alleen dat iedereen de regie over zijn eigen loopbaan en ontwikkeling kan nemen, maar ook dat de mogelijkheden daartoe binnen handbereik zijn. Per 2022 is het voor iedereen die zich tijdig meldt, ouder is dan 18 jaar en een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt, mogelijk om subsidie aan te vragen voor scholing gericht op eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.

Met de Subsidieregeling STAP-budget is leven lang ontwikkelen voor iedereen een stap dichterbij. STAP staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie en is een publieke tegemoetkoming voor het financieren van scholing

Tot 2025 is er € 200 miljoen beschikbaar, voor zo’n 200.000 tot 300.000 mensen. Vanaf 2025 is er structureel budget. Mensen die aanspraak willen maken, kunnen tot € 1.000,- aanvragen

Subsidieregeling STAP-budget vervangt de huidige fiscale aftrek voor scholingsuitgaven
De komende maanden wordt door uitvoerders UWV en DUO hard gewerkt om de systemen gereed te krijgen om in 2022 te starten met de uitvoering en om de fiscale scholingsaftrek vanaf volgend jaar te vervangen door het STAP-budget. De Tweede Kamer moet nog wel voor 2 juli besluiten in te stemmen met de inwerkingtreding van de Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven. Als dat gebeurt, kan het budget per 1 maart 2022 worden aangevraagd. De eerste opleidingen met financiering van een STAP-budget kunnen starten op 29 maart 2022. Tot die tijd is er voor iedereen die wil investeren in de eigen ontwikkeling nog de mogelijkheid om met behulp van financiering vanuit NL leert door met inzet van scholing een scholingsactiviteit te volgen.

Bron: Rijksoverheid