Leidinggeven aan een Leven Lang Ontwikkelen

Op 1 juli 2021 verscheen het boekje ‘Leidinggeven aan een Leven Lang Ontwikkelen’. De publicatie is het resultaat van de samenwerking tussen Noloc, Loopbaangroep en de onderzoekers van de Bijzondere Leerstoel Leeromgeving & -Loopbanen, Prof. Dr. Marinka Kuijpers (red.) en Dr. Aniek Draaisma. De drie samenwerkende partijen presenteren deze uitgave vanuit de gedachte dat er continue aandacht moet zijn voor persoonlijke- en loopbaanontwikkeling en dat dit voor iedereen op elk niveau vanzelfsprekend is en wordt. Loopbaanontwikkeling is volgens hen niet alleen een individuele zaak. Het draagt bij aan zingeving én aan economische ontwikkeling.

Stimulans vanuit de overheid 

Organisaties krijgen meer oog voor een leven lang ontwikkelen. Om goed en gemotiveerd inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Met maatregelen, experimenten en regelingen moedigt de overheid het ontwikkelen tijdens de loopbaan aan. Ook in steeds meer CAO’s is een vergoeding voor loopbaanondersteuning een feit.

Wetenschappelijk onderbouwd

Uit onderzoek van Kuijpers en Draaisma (2020), de basis voor de uitgave ‘Leidinggeven aan een Leven Lang Ontwikkelen’, blijkt echter dat de focus veelal ligt op de waarde van het hier en nu voor de organisatie. En minder op het toekomstige rendement dat voortkomt uit het ontwikkelen van persoonlijke drijfveren en mogelijkheden. Nog weinig wordt loopbaanontwikkeling gezien als zelfregie in de persoonlijk gewenste ontwikkeling, die aansluit bij de doelen in de organisatie en samenleving voor nu en in de toekomst.

Een ontwikkelproces

Het vormgeven van een ‘leven lang ontwikkelen’ in organisatie is geen eenmalige actie. Het is een ontwikkelproces. Om hierin steeds stappen te kunnen nemen die gerelateerd zijn aan de doelen en mogelijkheden van zowel de organisatie als de samenleving biedt deze uitgave handvatten om een beleid op een leven lang ontwikkelen als een cyclisch proces binnen organisaties te borgen.

Vanaf 1 juli verkrijgbaar*

De gedrukte uitgave van Leidinggeven aan een leven lang ontwikkelen (ISBN/EAN: 978-90-9034678-6; heeft 52 pagina’s en is in A5 formaat), is vanaf 1 juli, voor € 9,95 (excl. btw) te bestellen via info@noloc.nl o.v.v. naam en adresgegevens, na betaling wordt het boekje verstuurd. 

*Bij Noloc-leden ligt het boekje Leidinggeven aan een leven lang ontwikkelen binnenkort, kosteloos, op de mat