Ledenraadverkiezingen 2020! Iets voor jou?

Wil jij invloed uitoefenen op de koers van de Noloc, als vertegenwoordiger van de leden? Wil jij meedenken over belangrijke ontwikkelingen en beslissingen van de Noloc? Stel je dan kandidaat voor de Ledenraad!

In mei 2020 wordt de nieuwe Ledenraad geïnstalleerd, de verkiezingen zijn in maart 2020. We zoeken  Noloc-leden die zich op deze manier willen inzetten voor dé vereniging van Loopbaanprofessionals en jobcoaches. Op het loopbaancongres van 12 november kun je ons vinden op de Noloc-stand.

De Ledenraad is verantwoordelijk voor het controleren en goedkeuren van begroting, jaarplan en jaarrekening van Noloc, en stelt de hoogte van de contributie vast. Verder geeft zij gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur over alles wat zij belangrijk vindt voor de vereniging. 

Wat betekent dat nu concreet? Een paar voorbeelden: De huidige zittingsperiode werd de nieuwe website van Noloc gelanceerd, de integratie van Jobcoaches kreeg verder vervolg en de invoering van nieuwe vorm van certificering en keurmerk staat in juli 2020 gepland. Kortom, belangrijke  onderwerpen die ons allen aangaan als lid van Noloc en waar je als lid van de Ledenraad een rol in speelt. Daarnaast volgt de ledenraad de ontwikkelingen binnen het vakgebied en binnen de vereniging op de voet.

De Ledenraad, met 11 tot 15 leden, heeft twee formele en twee informele vergaderingen per jaar. Naast deze vergaderingen vraagt het deelnemen aan de Ledenraad enige tijd aan voorbereiding, lezen van stukken en eventueel deelname aan de voorbereiding van specifieke thema’s/commissies.

In mei 2017 werd de huidige ledenraad geïnstalleerd voor een zittingsperiode van drie jaar. In mei 2020 zal de nieuwe Ledenraad worden geïnstalleerd. Een deel van de huidige ledenraad is niet herkiesbaar en daarom zijn we hard op zoek naar mensen die de Ledenraad willen versterken. In januari 2020 zal de verkiezingsprocedure worden opgestart, zodat we in mei 2020 de nieuwe Ledenraad kunnen installeren voor een periode van wederom drie jaar.

Wil jij meer weten over de gang van zaken in de Ledenraad en wat jij daarvoor zou kunnen betekenen? Spreek een van ons dan aan tijdens het Loopbaancongres van 12 november. We zijn aanwezig bij de Noloc-stand of aanspreekbaar op andere momenten tijdens het congres. Ben je niet op het congres, dan kun je ons zeker ook op andere manier via mail of telefoon. Je kunt natuurlijk ook de openbare vergadering bijwonen. Interesse? Neem dan contact met de voorzitter Erik Wissema 06-10721834.