Ledenraad: koers bepalen

Op 15 september vond het najaarsoverleg plaats van de Ledenraad met het bestuur. Twee belangrijke thema’s stonden daarbij wederom op de agenda: de werving van een nieuwe voorzitter en specialisaties in aanvulling op het profiel Register Loopbaanprofessional.

Werving nieuwe voorzitter

De Ledenraad ging akkoord met de wervingscampagne voor de nieuwe voorzitter. Uiteindelijk zal de Ledenraad de nieuwe voorzitter benoemen en dat betekent dat de Raad ook een belangrijke rol heeft in het selectieproces. Tijdens de vergadering is goed stil gestaan bij de wervingsprocedure en het selectieproces. Samen met het bestuur zijn we daarbij tot een goede invulling gekomen en hopen we vanaf mei 2022 een nieuwe voorzitter te hebben.

Specialisaties

De specialisaties staan al lange tijd op de agenda en het introduceren ervan vloeit voort uit het samengaan van Noloc en CMI. Vanuit het bestuur ligt er een voorstel om meerdere specialisaties in te voeren, in aanvulling op het profiel van Register Loopbaanprofessional, en deze onderdeel te maken van het toetsingskader. De Ledenraad ziet dit  als een voorstel met de nodige implicaties. Om die reden zal er  binnenkort een verdiepingsoverleg plaatsvinden tussen het Bestuur en de Ledenraad omtrent dit onderwerp.

Naast bovenstaande onderwerpen stond de nieuwe jaarplanning en het vergaderschema 2022 op de agenda en is de Ledenraad akkoord gegaan met een verhoging van de contributie. Deze verhoging was eerder al aangekondigd en is naar de mening van de Ledenraad te verantwoorden. Tot slot werkt de Ledenraad ook aan vindbaarheid van informatie over de Ledenraad op de website. 

Heb je vragen of ideeën voor de Ledenraad, neem dan contact op met de voorzitter of een van de leden van de Raad of mail aan info@noloc.nl

Bij de voorjaars- en najaarsoverleggen met het bestuur is het mogelijk om als toehoorder aan te sluiten. Meld je daarvoor aan via info@noloc.nl.