Ledenraad: kijkje in de keuken

De huidige Ledenraad bestaat uit twaalf leden en is nu zo’n negen maanden aan de slag. Na de installatie en kennismaking in september 2020 zijn de vergaderingen in het vervolg steeds online gegaan. Dat is ook voor de leden van de Ledenraad best even zoeken geweest. Hoe leer je elkaar een beetje kennen en hoe zorg je dat discussies goed verlopen en iedereen aan het woord komt?

Informele bijeenkomsten

Inmiddels weten ze elkaar steeds beter te vinden en hebben ze ervoor gekozen om een aantal extra informele online bijeenkomsten te plannen. Vooral omdat je de echte kennismaking mist, die je normaal gesproken bij een koffieautomaat of tijdens de soep met elkaar hebt.

Overgang naar nieuw keurmerk belangrijk thema

Afgelopen jaren speelde vooral het thema Keurmerk een grote rol in de bijeenkomsten van de Ledenraad. Een hele grote stap in onze beroepsvereniging, waarbij de Ledenraad alle stappen heeft meegemaakt en een rol had als vertegenwoordiger van de leden in de besluitvorming.

Op dit moment spelen er nog diverse ontwikkelingen die te maken hebben met deze overgang naar één keurmerk Register Loopbaanprofessional, zoals de vraag of we willen gaan werken met specialisaties. Daarnaast speelt de ontwikkeling Keurmerk Jobcoaches en buigt het bestuur zich over de beste bestuursvorm en organisatiestructuur die past bij de beroepsvereniging die we op termijn willen zijn. Kortom, ook voor de Ledenraad belangrijke thema’s om niet alleen betrokken te zijn, maar ook haar mening te laten horen en een rol te hebben in de besluitvorming.

Vaste thema’s

Een aantal vaste thema’s staat natuurlijk jaarlijks op de agenda. Zo werd afgelopen vergadering decharge verleend aan het bestuur na een controle van de financiële gegevens door de financiële commissie van de Ledenraad en de begroting werd vastgesteld. Het jaarverslag van de vereniging staat een volgende keer op de agenda.

De volgende openbare vergadering is op 8 december. Wil je een Ledenraad-vergadering bijwonen als toehoorder? Meld je dan aan via de agenda op de Noloc-site.

Als je vragen of ideeën hebt kun je deze melden bij Diederik van Dorth tot Medler, voorzitter van de Ledenraad.