Ledenraad: het hart van de vereniging

Op 19 mei jl. was er weer een online Ledenraadsvergadering. Diverse actuele thema’s passeerden de revue. Noloc-leden Antijneke Castermans en Linda de Jager namen als toehoorder deel aan deze Ledenraadsvergadering.

We stelden hen beiden een paar vragen.

Wat was je motivatie om als toehoorder bij de afgelopen Ledenraadsvergadering aanwezig te zijn?

Antijneke: Ik was benieuwd naar hoe de ledenraad ons vertegenwoordigt en waar de ledenraadsleden bij betrokken zijn. Ook wilde ik meer connectie voelen met Noloc dan alleen ‘lid zijn’.  Dan is zo’n eerste kijkje in de keuken een laagdrempelige interessante mogelijkheid.

Linda: Ik dacht in eerste instantie dat het om een Algemene Ledenvergadering ging. Pas na inschrijving had ik door dat het een Ledenraadsvergadering was. Daarentegen ben ik erg blij dat ik deze vergadering toch heb bijgewoond. Als lid vind ik het belangrijk om op de hoogte te blijven wat er speelt binnen Noloc en de (nieuwe, mogelijke) ontwikkelingen waar ik, als loopbaancoach, op in kan haken.

Wat viel je op?

Antijneke: Het Noloc bestuur neemt de Ledenraad zeer serieus en betrekt hen niet alleen bij iets als een begroting, maar net zo goed bij strategische vraagstukken, zoals een nieuw bestuursmodel. De Ledenraad geeft hierover adviezen die worden geïntegreerd in de verdere ontwikkeling.

Linda: De Ledenraad blijft continu actief betrokken bij alles wat er binnen Noloc gaande is. En heeft een goede samenwerking met het Noloc bestuur. Hun adviezen en inbreng wordt erg gewaardeerd en wordt beslist mee genomen in de keuze die het bestuur maakt.

Wat zou je nog meer willen vertellen over je ervaring als toehoorder? 

Antijneke: Onze beroepsvereniging is een belangenbehartiger van de leden. Een ledenraad is daarmee het ‘hart’ van de organisatie. Dat werd me als toehoorder nog weer eens extra duidelijk.

Linda: Noloc is er voor en door leden. De Ledenraad is van grote meerwaarde voor het bestuur. Collega’s, voel je betrokken en sluit een keer aan bij de Ledenraadsvergadering.