Ledenraad: blik op de toekomst

Zo vlak voor het zomer reces was er 30 juni eindelijk weer een live vergadering van de Ledenraad en het Bestuur. Tijdens deze vergadering hebben we de nodige beslissingen kunnen nemen samen met het bestuur. Dat de Ledenraad een belangrijke rol heeft bij de ontwikkelingen van de Noloc bleek maar weer eens uit de agenda van vandaag.

Helaas kon niet iedereen aanwezig zijn, maar eindelijk weer een live ontmoeting!

Zo zijn wederom een aantal mensen benoemd voor het College van Belanghebbenden en de Raad voor Beroepsregistratie. Voor beide gremia worden overigens nog jobcoaches gezocht die willen deelnemen. Kijk op de Noloc-site voor meer informatie over de rol en doelstelling van het College en de Raad.

We stelden het Reglement voor de Beroepsregistratie vast en gaven groen licht voor het vervolg op de toekomstige bestuursstructuur. Ook werd de meerjarenbegroting geaccordeerd. Het jaarverslag 2020 stond ook op de agenda, en gaf een goed beeld van het vele werk dat vorig jaar door het bestuur en alle andere betrokkenen gerealiseerd is.

De Ledenraad werd verder bijgepraat over de ontwikkelingen van het keurmerk voor de Jobcoaches. Dit staat in 2022 gepland om ingevoerd te worden en het bestuur zegde toe daar na de zomervakantie de leden weer verder over te informeren.

Twee andere onderwerpen die de komende tijd nog extra aandacht van zowel het bestuur als de Ledenraad zullen vragen zijn:

Werving nieuwe voorzitter

In aanloop naar de aflopende zittingsperiode van Ester Leibrand zullen we een nieuwe voorzitter werven. Hierin heeft de Ledenraad een belangrijke rol. De Ledenraad zal namelijk als vertegenwoordiging van de leden, de voorzitter benoemen. Het concept-profiel, dat door het huidige bestuur is opgesteld, is besproken en er worden voorbereidingen getroffen voor de wervingsprocedure.

Specialisaties in aanvulling op het profiel RL Loopbaanprofessional

Ook de verdere ontwikkeling van eventuele specialisaties stond op de agenda. Hierover zijn we nog in gesprek met het bestuur. In september zal de Ledenraad hier een definitief standpunt over in nemen.

Kortom, het was een volle agenda met belangrijke thema’s.

De volgende openbare vergadering is op 8 december. Wil je een Ledenraad-vergadering bijwonen als toehoorder? Meld je dan aan via de agenda op de Noloc-site.